1 Mayıs'ta çalışanların avantajları

1 Mayıs'ta çalışanların avantajları

Yarın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramıdır. Bu bayram tüm dünyada çok sayıda ülkede başta işçiler olmak üzere emekçiler tarafından kutlanmaktadır. Ülkemizde de 2009 yılından itibaren resmî bayram olarak hukuk sistemimizde de yerini almıştır. Bu nedenle 1 Mayıs günü işçi hiç çalışmazsa bile o günün ücretinin tam olarak ödenmesi yasal bir zorunluluktur.

İşçinin oluru alınmalı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı gününde işçinin iş yerinde çalışıp çalışmayacağı, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilir. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması hâlinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayının alınması gerekmektedir.

Çalışana çifte ücret verilmesi zorunlu

İş yerlerinde çalışan işçilere 1 Mayıs gününde;

Hiç çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak,

Tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ilave ücret ödenmesi gerekecektir...

Yüzde usulünün uygulandığı iş yerlerinde de işçi ücretlerinin işverence işçiye ödenmesi gerekmektedir. Örneğin bir firmada mühendis olarak çalışan İsmail Bey, aylık maktu 6000 TL ücret alıyorsa, günlük ücreti 200 TL’dir. İsmail Bey, bugün yani 1 Mayıs günü çalışmazsa maaşında ve sigortasında herhangi bir eksiltilme yapılmadan tam yatırılacaktır. Ancak örneğimizde İsmail Bey, 1 Mayıs günü tatil yapmayarak çalışırsa günlük 200 TL yerine 400 TL’ye hak kazanacaktır. Bu durumda 2018/Mayıs ayında İsmail Beye 6000 TL yerine aylık 6200 TL ödeme yapılması gerekecektir. Diğer yandan bu ücret artışına bağlı olarak SGK emekliliğinde de faydası olacaktır.

Fazla mesai ücreti

Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde işçi normal çalışma süresinin üzerinde çalışıp fazla mesai yaparsa ayrıca ilave bir günlük ücrete ek olarak %50 zamlı fazla çalışma ücretine de hak kazanmaktadır.

Bu nedenle 1 Mayıs günü çalışan işçiler fazla mesai yapmazlar ise her halükârda çifte yevmiyeye hak kazanacaktır.

Fazla mesai yaparlarsa çift yevmiyenin yanı sıra her fazla mesai saati için %50 zamlı fazla çalışma ücretine de hak kazanacaklardır.

Hemen belirtelim fazla mesai ücretleri de işçinin emeklilik maaşının hesabında SGK tarafından dikkate alınmaktadır.

***

Patron, nereye gitmek istiyorsun?

“Çok para kazanmak işçilere düşük ücret ödemekle değil, onları mutlu etmekle olur.

Düşük ücretle çalışan mutsuz insanlar sizi ancak bir şehirden diğerine götürebilir. Ama ben Mars’a gitmek istiyorum.” Elon Musk

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Çalışan emeklilerin emeklilik maaşı artar mı?

"İsa Bey; emekli olduktan sonra, emekli aylığı alırken, (SGK veya Emekli Sandığı) bir şirkette diyelim iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya devam edip, sosyal güvence destek primini şirketi her ay yatırıyor. Bu primlerin emeklinin almakta olduğu aylığın artmasına bir katkısı var mı?" Mevlüt Yavuz-Adana

Mevlüt Bey, emekli olduktan sonra hem emekli aylığını alıp hem çalıştığı şirketten maaş alınması hâlinde SGK’ya ödenen sosyal güvence destek primlerinin emeklilik maaşının artmasına hiçbir faydası yoktur. Sadece bu durumda olanların çalışmaları esnasında iş kazası-meslek hastalığı geçirmeleri hâlinde SGK emeklilik maaşının yanı sıra ikinci bir gelir sağlayabilir.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe girenlerin emeklilik tarihi

"İsa Bey, 29.04.2018 tarihinde ilk defa SSK’lı olsam 7200 prim gününü 2049 yılında tamamlasam kaç yaşında emekli olurum?" Mehmet Keleş

Mehmet Bey, daha önceki yazımızda bu konuyu bir tablo ile birlikte açıklamıştık. Buna göre 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigorta girişi olanlar mevcut şartlarla emekli olacaktır. Ancak 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olanların gerekli olan 7200 gün primlerinin dolduğu ve tabloda denk gelen tarihlerde emekli olacaklardır. Bu durumda belirttiğiniz sigorta girişiniz 30 Nisan 2008 tarihinden sonra olduğu için ve 2048 tarihinden sonra prim gününüzü doldurmanız hâlinde 65 yaşında emekli olursunuz.

Emekli maaşım düşer mi?

"15.06.1969 doğumluyum, 01.12.1986 yılında SGK girişim var. 8400 gün prim ödemesi var. Yaş nedeniyle emekliliğimi bekliyorum. Sigorta devam ettiği zaman emekli maaşım düşer mi?" Yunus Korkut

Yunus Bey, SSK’lıların çalıştıkça emekli aylıklarının düşmesi her zaman söz konusu değildir. Bu durum çalışırken ücretlerinize göre ödediğiniz prim miktarı ile çalışma dönemlerinin ağırlıklı olarak geçtiği dönemlerle ilgilidir. Maalesef 30 Nisan 2008 sonrası için SSK emekli aylığı bağlama oranı önceki dönemlere göre çok düşüktür. Bu nedenle asgari ücret ve diğer düşük ücretlilerin emekli aylıklarında düşme söz konusu olabilmektedir. Bundan korunmak için gerçek ücretleriniz üzerinden SGK’ya prim ödemenizi tavsiye ederim. Daha net ifade etmek gerekirse düşük ücretlilere göre genel olarak asgari ücretin 3 katı ve üzerinde çalışanların yüksek emeklilik aylığı bağlanmasında daha avantajlı olduklarını ifade edebiliriz.

***

Hacer Güllük Hanım, iki çocuk için borçlanma yapmanız avantajlı ve gerekli değildir. Sadece bir çocuk için 145 gün doğum borçlanması yapmanız hâlinde yaşınızın gün ve ay olarak dolacağı 05.03.2019 günü emeklilik talebinde bulunabilirsiniz.

***

"Düşmanlarınızı her zaman bağışlayın. Hiçbir şey onların bu kadar çok canını yakmaz.” O. WİLDE

İsa Karakaş

turkiyegazetesi.com.tr