15 yıl 3600 günden ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım?

15 yıl 3600 günden ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım?

15 YIL 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞIM OLUR?

Okurumun babası 01/12/1958 doğumlu olup,ilk defa SSK olduğu tarih 01/02/1985 olup 3600 gün yaş şartlarını 31/12/2006 tarihinde tamamlamış olup (Askerlik borçlanması 600 gün yapılmamıştır) neden benim babam 59 yaşında emekli yapıldı normal de 57 yaşında emekli olması gerekir idi 3 yıl SGK hatası ile emekli aylığı alamadı dava edelim mi diye soruyor?Ayrıca SGK gün dökümlerine göre emekli aylığının tutarı ne kadar olur?

Okurumuz daha önce bu konuda yazdığımız ayrıntılı yazıları okumamıştır.Araştırmış olsa idi nerede hata yaptığını görme imkanı olacaktır.

ERKEK SİGORTALILAR İÇİN 3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısı ile yaşlılık aylığı bağlanması (emeklilik) konusunda herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

 

Bu konudaki düzenleme 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değiştirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılmış olan 60 ıncı ve halen yürürlükte olan geçici 81 inci maddesi ;

 

506 Sayılı Kanuna Göre 15 Yıl 600 Günle Emekli Olma Şartları (SSK Sigortalıları İçin) :

506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 81 inci maddenin (C) bendinde yer aldı. SSK (4/1-a) sigortalılarının

15 yıl sigortalılık süresi  3600 prim ödeme gün sayısı ile emeklilik işlemleri halen bu geçici maddeye istinaden yürütülmektedir.

Yalnız bu kazanılmış hak sadece 8/9/1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalıları için geçerli olduğundan, 8/9/1999 tarihi veya sonrasında işe girmiş olanlar bu haktan yararlanamaz.

81 inci maddenin (C) bendinde yer alan hükümlere göre 8/9/1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalılarından;

– 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

– 23.5.2002 tarihinde bu şartları yerine getirememiş olanlardan, 15 yıllık sigortalılık süresi  erkek ise 55 yaş  3600 prim ödeme gün sayı şartını;  1. a) 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,


  2. b) 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,


  3. c) 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,


  4. d) 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,


  5. e) 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler  60 yaşını doldurmuş olmaları,
şartıyla emekli olabilirler.

 

Bu durumda okurumuzun babası için

a.)15 yıl sigortalılık süresi 01/02/2000 olmuştur.

b.)3600 günü 31/12/2006 tarihinde doldurmuştur.

c.)01/12/1958+55=01/12/2013 yılında dolduracaktır.Onun için 59 yaşında emekli olacaktır.( 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları)

Okurumuzun babasını  SGK 2017 yılında emekli etmiştir.

Gün dökümü incelendiğinde emekli aylığı ne kadar olacak?

Okurumuzun babası alt sınır aylığı kontrolü ile birlikte eline geçecek ek ödeme dahil emekli aylığı miktarı 2018 yılında 1.403,00 TL.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com