2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

2016 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI;

2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) ÖRNEK TABLO
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMUAYLIK TUTAR
- BEKAR123,53 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN148,23 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU166,67 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU185,29 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU197,64 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN123,53 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU142,05 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU160,58 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU172,94 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU185,29 TL
-2016 YILI BORDROLARA ESAS OLAN PARAMETRELER. 2016 YILI ÇALIŞMA HAYATI GÜNCEL VERİLER (tıklayınız)

Güncelleme devam edecek….

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

Vergi Mükellefleri ve Muhasebecileri Bekleyen Uygulama ve Yükümlülükler

“E-TEBLİGAT”A GEÇME SÜRESİ UZATILDI

2016 YILI VERGİ TAKVİMİ 

2016 YILI MUHASEBE, VERGİ PARAMETRELERİ 

AKLA ZİYAN MALİ SORULAR! (Beş Dakika Ara!..)

YAYINLANAN SON DAKİKA MEVZUATLAR

“YENİ NESİL YAZAR KASA”ya GEÇME SÜRELERİNİN UZATIMI

2016 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2016 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

VERGİ BEYANNAMELERİ İLE SGK BİLDİRGELERİ BİRLEŞTİRİLİYOR

2016 Yılında işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri (İNDİR)

TURMOB ÖZEL SİRKÜLERİ; TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

2016 YILINDA TUTULACAK DEFTERLERİN TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

2016 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

2016 DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI

2016 İÇİN HANGİ DEFTERLER TASDİK ETTİRİLECEK?

2016 E-DEFTER UYGULAMA REHBERİ (Hatırlatmalar)

E-Fatura, E-Arşiv Faturası, E-Bilet, E-Yolcu Listesi, İnternet Satışları, Mal Ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatı Ve E-Defter Uygulaması

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ 

ARALIK AYI MUHASEBE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

YAYINLANAN EN SON MEVZUATLAR

KİM NE ZAMAN E-DEFTER Ve E-FATURA’YA GEÇİYOR?