2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Ø  Günlük kazanç alt sınırı : 67,65 TL

Ø  Aylık kazanç alt sınırı : 2.029,50 TL

Ø  Günlük kazanç üst sınırı : 507,38 TL (*)

Ø  Aylık kazanç üst sınırı : 15.221,40 TL

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

Ø  - Yemek parası:

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 67,65 TL x % 6 = 4,06 TL (*) (Günlük)

- Çocuk zammı:

Ø  1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 2.029,50 TL x % 2 = 40,59 TL (Aylık)

- Aile zammı (yardımı):

Ø  1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 2.029,50 TL x %10 = 202,95 TL (Aylık)

Ø  tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

-BES VE Özel Sağlık Sigortası:

Ø  1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 2.029,50 TL x %30 = 608,85 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

 

GELİR VERGİSİ14.800 TL'ye kadar              %15
14.800 - 34.000 TL arası      %20
34.000 - 120.000 TL arası    %27
120.000 TL ve fazlası için   %35
 

ENGELLİ İNDİRİMİ

Birinci derece engelliler için 1000 TL
İkinci derece engelliler için 530 TL
Üçüncü derece engelliler için 240 TL
 

KIDEM TAZMİNATI

 Unsurlar2018-Ocak 
 Aylık GöstergeVeriOcak 
 Ek Gösterge1.500162,83 
 Taban Aylık Göstergesi8.000868,40 
 Kıdem Göstergesi1.0001.699,12 
 Tazminat Yansıtma50054,28 
 Kıdem Tazminat Tavanı2152.217,13 
   5.001,76 
Kıdem Tazminatından SGK Primi ve İşsizlik Primi Alınmaz,Gelir Vergisinden Muaf olup,sadece Damga Vergisi uygulanır.

 Şartları:

1475/14'üncü Maddesinde yazılıdır.

Toplu iş sözleşmeleri ile 1 yıl kıdem karşılığı 30 günden fazla belirlenir,fakat tavan rakamı aşamaz.Tavan rakamı aşması halinde tıpkı ücret ödemesi gibi değerlendirilir.

 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
 (Eş İçin Yapılan Ödeme)
Yürürlük TarihiAylık KatsayıGöstergeTutar (TL)
1 Ocak 20180,1085502.134231,65
 Aile Yardımı özel sektörde Gelir Vergisi ve Damga vergisine tabi olup,SGK yönünden muafiyet sınırlarını aşan miktar SPEK ve işsizlik primine tabi tutulur.

 ÇOCUK YARDIMI

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ 
(Bir Çocuk için Yapılan Ödeme) 
GEÇERLİLİK TARİHİAYLIK KATSAYIGÖSTERGEMİKTAR (TL) 
1 Ocak 20180,10855025027,14 
Not: Çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği, 15/1/2005 tarihinden itibaren (0-6) yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı ödenmektedir.

 

Özel Sektör işyerlerinde Gelir Vergisinden muaf,damga vergisine tabi olup,SGK muafiyet sınırını aşan miktar üzerinden SPEK prim ve işsizlik primi alınır.
 
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİBinde 7,59
 VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com