Hoşgeldiniz  

4 Ocak 2013 Tarihli Resmî Gazete

eyuceli | 04 Ocak 2013 | Güncel Mevzuatlar, Kanunlar - Mevzuatlar

4 Ocak 2013 Tarihli ve 28518 Sayılı Resmî Gazete mevzuatlar

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/4038    Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar 

ATAMA KARARLARI

—  Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar

—  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yunus SÖYLET’in Yeniden Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

2012/4054    İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği

—  Cumhuriyet Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Selçuk Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Selçuk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/81)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/83)

—  İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350) 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.