701 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında KHK

701 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında KHK

701 Sayılılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

8 Temmuz 2018 Tarihli ve 30472 Sayılı Resmî Gazete

KHK/701      Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname