Aldığımız maaşlar asgari ücretten yüksek, Patron işçilerin maaşlarını geri çekebilir mi?

Aldığımız maaşlar asgari ücretten yüksek, Patron işçilerin maaşlarını geri çekebilir mi?

Malullük şartları

■ Sigorta girişim 1983, prim gün sayım 3150. Malulen emekli olabilmem için başlangıç tarihim ve primim yeterli midir?

5...903502 Nolu SMS

Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz, maluliyet için sevk alabilirsiniz. Maluliyet sevkinize istinaden ilgili hastane, çalışma gücündeki kayıp oranını tespit ederek rapor düzenleyecek ve bu raporlar SGK sağlık kurulu tarafından incelenerek tarafınıza maluliyet aylığı bağlanıp bağlanılmayacağına karar verilecektir.

Maluliyetten emekli olacaklarda yaş şartı aranmamaktadır. Eğer bu şartları taşıyorsanız maluliyet için sevk alabilirsiniz.

Aldığımız maaşlar asgari ücretten yüksek. Patron işçilerin maaşlarını geri çekebilir mi?

İndirim yapabilir mi? Yani 'Ben size bundan sonra asgari ücret ödeyeceğim' diyebilir mi?

5...213162

İş Kanunu, işçi ücretinin azaltılamayacağına yönelik "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz" hükmünü getirmiştir.

İş Kanunu hükmü gereği; ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

 

ALİ ŞERBETÇİ

https://www.takvim.com.tr/yazarlar/aliserbetci/2018/03/13/malulluk-sartlari