Alt Yapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kazançları Kurumlar Vergisine Tabidir

Alt Yapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kazançları Kurumlar Vergisine Tabidir

ALT YAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KAZANÇLARI

KURUMLAR VERGİSİNE TABİDİR

1 Aralık 2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 13)’te

“gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarından farklı olarak, altyapı

yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım

fon veya ortaklıklarının kazançlarının Kanunun 5 inci maddesinin

birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında

istisnaya konu edilmesinin mümkün olmadığı, bu fon veya

ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatına göre kurulmuş

olmalarının ya da unvanlarında “Gayrimenkul Yatırım Fonu” veya

“Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” ibarelerinin bulunmasının bunların

anılan istisnadan faydalanmasını sağlamayacağı”

belirtilmiştir.

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ