Hoşgeldiniz  

Bağımsız denetçiliğe ilişkin birkaç öneri

Eyüp YÜCELİ | 23 Kasım 2012 | EKONOMİ, Ekonomi, Genel, MUHASEBE, Muhasebe

Bağımsız denetçiliğe ilişkin birkaç öneri

Geçen yazımızda bağımsız denetçi yetkilendirmesi konusundaki beklenti ve gelişmeler ile bizim konuya ilişkin görüşlerimizi açıklamaya başlamıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edelim.

Geçiş dönemi iyi kurgulanmalı

Bu tür düzenlemelerde en önemli yanların başında, geçiş döneminin iyi kurgulanması geliyor. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilecek meslek mensuplarının 2013 ve 2014 yıllarında bir potansiyel kaybı yaşamadan en azından öteden beri gelen müşterilerinin bağımsız denetim raporlarını imzalayabilmeleri önemli olacaktır. KGK’nın bu noktada hassasiyet taşıyacağına inanıyorum.

İlave olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) olarak ifade edilen ve halka açık şirketler finansal kurumlar ve sigorta şirketleri nezdinde denetim yapabilecek denetim kuruluşlarında, bu raporu imzalayacak denetçiler için bir tecrübe süresi öngörülmesi prensip olarak doğaldır. Ancak geçiş döneminde böyle bir tecrübe şartının aranmamasının işleyişte bir zorluk yaratmayacağını düşünüyorum.

Staj SMMM stajı ile birlikte yapılabilmeli

Mesleki kıdem olarak fiilen 9 yıllık meslek kıdeminin altında olan serbest muhasebeci mali müşavirler için de staj veya eğitim süresinin kısa tutulması hakkaniyete uygun olacaktır. Öngörülen sürenin altında kalan ancak belli meslek kıdemlerine ulaşan meslek mensuplarının denetçi olabilmeleri için kolaylaştırıcı hükümler öngörülmelidir.
Sonraki süreçte bağımsız denetçilik sınavına katılacaklar için öngörülecek staj veya eğitim sürecinin SMMM stajı ile birlikte yapılabilmesi mümkün olmalıdır. Yani aynı kişinin hem SMMM stajını hem de bağımsız denetçilik stajını ayrı ayrı yapması gerekmemelidir. Önemli olan, yanında staj yapılan YMM veya SMMM’nin aynı zamanda bağımsız denetçi ruhsatına da sahip olmasıdır. Yoksa stajyerin bordrosunda göründüğü işletmenin aynı zamanda bağımsız denetim işletmesi olması şartı gerekli olmamalı, yanında staj yapılan YMM veya SMMM’nin ortak veya ücretli olarak o kurumla ilişkili olması yeterli sayılmalıdır.

Bağımsız denetçi olarak çalışmalarda elbette kurumsal organizasyonlar oluşturmak önemlidir ve teşvik edilmelidir. Ancak meslek mensuplarının öteden beri gelen alışkanlıkları dikkate alınarak, kurumsal yapı oluşturulmasının ilk 2 yıllık geçiş dönemi sonrasında daha katı uygulanması uygun olur. Örneğin, denetçilik yapacakların sadece bireysel ya da sadece kurum bünyesinde çalışmaları şartı öngörülecekse bunun ilk uygulama yılının 2015 olmasında yarar olacaktır.

Denetlenecek şirketler

Ticaret Kanunu’nda yapılan son değişiklik ile denetlenecek şirketler konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki tanınmıştır. Ortada dolaşan taslağa göre denetlenecek şirketler için öngörülen aktif ve ciro büyüklükleri son derece yüksek tutulmuştur. Oysa, Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketlerine ilişkin denetçilik zorunluluğu kaldırılmıştır. Aynı şekilde daha önceki düzenlemede öngörülen işlem denetçiliği de kaldırılmıştır. Buna göre, bazı işlemlerle ilgili denetim raporu istenilmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılacak düzenlemelerde istenilebilir. Denetlenecek şirketler konusunda ise 2013 yılı sınırlı tutulabilir ancak 2014 yılından itibaren KOBİ tanımı kapsamını aşan tüm şirketleri kapsayacak bir belirleme yapılması sistemden beklenen yararın sağlanması bakımından daha doğru olacaktır.

Mücbir sebep öngörülmelidir

Mevcut meslek yasasında meslek mensubu için mücbir sebep öngörülmediği için özellikle bireysel çalışan meslek mensupları ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bağımsız denetçilik uygulamasında mücbir sebep öngörülmesi hem dünya uygulamalarına paralel ve hakkaniyetli olacak hem de mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik uygulamasındaki eksikliğin giderilmesine imkan sağlayacaktır.

Hafta başında aramızdan ayrılan Meslekte Birlik camiası kurucularından Mustafa Öcalan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.

Osman ARIOĞLU
BUGÜN

EN SON HABERLER

© 2012 MuhasebeDR.Com Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.