Basit usul beyanname hakkında önemli duyuru

Basit usul beyanname hakkında önemli duyuru

 BASİT USUL BEYANNAMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU;

6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun mülga mükerrer 121 inci maddesinde değişiklik yapmıştır. Yapılan değişiklik ile maddede yazan şartları taşıyan mükelleflere " Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi " hakkı tanınmaktadır. Belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin tespiti için çalışmalar devam ettiğinden dolayı 2017 dönemi Basit Usul Beyannameler 06.02.2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

02.02.2018

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html