Bunu yapmayanların emekli aylığını SGK kesebilir!

Bunu yapmayanların emekli aylığını SGK kesebilir!

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere SGK uygulamasında en kolay ve en erken emekliliklerin başında malulen emeklilik gelmektedir. Çünkü normal emeklilikte yaş şartı ve belirli bir süre prim ile sigortalılık şartları varken malulen emeklilikte bu şartlar son derece daha basit ve azdır. Hatta yaş şartı bile yoktur. Ancak bu emeklilik hâlinde SGK’nın öngördüğü ödevleri yerine getirmeyenin emeklilik aylığı kesilmektedir.

SGK artırabilir veya azaltabilir

Sigortalının isteği veya SGK tarafından yaptırılan kontrol muayenesinde yeniden tespit edilecek malullük durumuna göre, sigortalı ve hak sahiplerine bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri, yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak artırılacak, azaltılacak veya kesilecektir.

Malul çocukların aylıklarının kesilmesi

Malullük aylığında temel şart çalışma gücünün en az %60'ının yitirildiğinin SGK tarafından kabul edilmesidir. Çalışma gücünün en az %60'ını yitiren malul çocuklara bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kontrol muayenesi sonunda malullük durumunun ortadan kalkması hâlinde, rapor tarihinden sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

Çağrıya uymayanın maaşı kesilir

SGK’nın yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı hâlde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri ile çalışma gücünün en az %60'ını yitiren malul çocukların bağlanmış olan gelir veya aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilmektedir.

Aylıkları kesilenlere yeniden maaş bağlanması

Belirtilen nedenlerle aylıkları kesilenler kontrol muayenesini SGK’nın yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak;

3 ay içinde yaptıran ve malullük durumunun veya sürekli iş göremezlik hâlinin devam ettiği tespit edilen sigortalı veya ölüm geliri/ölüm aylığı bağlanmış olan malul çocuğun kesilen aylığı veya geliri kesildiği tarihten,

3 ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük durumunun veya sürekli iş göremezlik hâlinin devam ettiği tespit edilenlerin malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, malul çocukların ise almakta oldukları ölüm gelir veya aylığı,

Rapor tarihinden sonraki aybaşından, başlanarak yeniden bağlanacaktır.

***

“Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.” Hazreti Muhammed

İsa Karakaş

isa.karakas@tg.com.tr

turkiyegazetesi.com.tr