Çek, senet imzalarken eşin rızasını almak gerekli mi?

Çek, senet imzalarken eşin rızasını almak gerekli mi?

Çek ve bonoda eş rızası Yargıtay'daYargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu önümüzdeki günlerde toplanıp eşleri de iş dünyasını da yakından ilgilendiren çok önemli bir karar verecek. “Bono, çek, kambiyo imzalarken eşinizin rızasını almanız gerekli mi?” tartışması noktalanacak.

BORÇLAR Kanunu’nun yeni hükümlerine göre eşinizin rızasını gerektiren hukuki işlemler şöyle:

1- Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez. (Borçlar Kanunu 349. madde)

2- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir. (Borçlar Kanunu 584. madde)

RIZASIZ KİRA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEMEZ

İlk maddeye göre, eşlerin aile konutu olarak birlikte seçtikleri ev kiralanmışsa kiracı sıfatına sahip eş, diğer eşin açık rızası bu­lunmadıkça kira sözleşmesini feshedemiyor. Bu madde aslında Medeni Kanun’un bir uzantısı.

BANKALAR EŞ İZNİ İSTEDİ

İkinci madde ise uygulamada sorun yarattı. Neden mi? Bakın şöyle:

Borçlar Kanunu’nun 584. maddesiyle ‘kefil’ olacak kişi evliyse; bono, çek, kambiyo imzalarken de eşinin rızasını alması zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme ışığında, bankalardan kredi kullanmak isteyen şirket ortakları eşlerinin yazılı iznini bankaya vermek zorunda kaldı. Bono ve çeklerin yanı sıra kambiyo senetlerinde eş rızası aranıyor.  Bu durum ticaretle uğraşan eşi, ev hanımlarını ya da başka sektörde çalışan milyonlarca kişiyi olumsuz etkiliyor. Bu konuda çok sayıda dava açıldı ve açılıyor.

MAHKEMELER FARKLI KARAR VERDİ

Bazı mahkemeler, yasanın ardından açılan davalarda “bono, çek ve kambiyo senetlerinde eş rızasının aranmasına” hükmederken, bazı mahkemeler ise Borçlar Kanunu’nun yeni hükümlerine göre eşin rızasının sadece “kefilliklerde aranması” gerektiğine karar verdi.

DAİRELERDE DE GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANDI

Mahkemeler gibi temyize gelen dosyalarda Yargıtay daireleri arasında da görüş ayrılığı çıktı. Bazı daireler bono, çek ve kambiyo senetlerinde eşin rızasının aranması gerektiğine, bazıları tam aksi yönde “eş rızası aranmayacağına” hükmetti.

İÇTİHATLAR KURULUNA HAVALE

Aynı konuda daireler arasında görüş ayrılığı doğması üzerine içtihat oluşturulmasına karar verildi. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu önümüzdeki günlerde toplanıp eşleri de iş dünyasını da çok yakından ilgilendiren bu konuda karar verecek. “Bono, çek, kambiyo imzalarken eşinizin rızasını almanız gerekli mi?” konusu çözülecek. Bu içtihatla tartışma noktalanacak. İçtihat kararı daireler başta olmak üzere, mahkemeleri de bağlayacak. Yaşanan bu görüş ayrılığı yüzünden raflarda bekleyen dosyalar da indirilip karara bağlanacak.

Oya Armutçuhttp://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/oya-armutcu/cek-ve-bonoda-es-rizasi-yargitayda-40783935