Çocukların emekli maaşları kesilmeyecek

Çocukların emekli maaşları kesilmeyecek

ÇOCUKLARIN EMEKLİ MAAŞLARI KESİLMEYECEK

TBMM’ye yeni bir Torba Kanun tasarısı gönderildi. Hâlen TBMM’de bulunan Torba Kanun tasarısında yer alan düzenlemelerden biri de yetim aylığı alanlarla ilgili.

SGK, herhangi bir nedenle ölen anne ya da babanın kız veya erkek çocuklarına yetim emeklilik maaşı bağlamaktadır.

Yetim Emeklilik Maaşı şartları

Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi olarak çalışırken ya da emekli iken ölen sigortalıların en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

SSK’lı olarak çalışırken ya da emekli iken ölen sigortalıların ise her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

5 yıl sigortalılık süresi yoksa bunların da en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, şartıyla aylık bağlanmaktadır.

Erkek çocuklara yetim maaşı

Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri hâlinde 25 yaşını doldurmamış olmaları, ortaöğrenim görmeleri hâlinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri hâlinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları hâlinde yetim aylığı verilmektedir.

Kız çocukları

Kız çocuklarına yetim maaşı için kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Öğrenci yetimler çalışırlarsa maaşları kesilmeyecek

Hâlen TBMM’de bulunan Torba Kanun’da yetim aylığı alan hak sahibi çocuklardan lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenlerin hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda da yetim aylıklarının kesilmesi uygulamasında son verilmesi öngörülmektedir. Özetle öğrenci iken yetimler çalışırsa hem çalışmaları karşılığı ücretlerini alacak hem de ölen anne ya da babalarından aldıkları yetim maaşını almaya devam edecekler.

“Beynimiz yeni tecrübeler keşfettiği sürece insan genç sayılır.” W. Gladstone

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİNE İTİRAZ

Benim babam 47 yaşında. Yaklaşık 6 yıldır kalp hastası. 5 yıl öncesinde kalp pili takıldı. Malulen emekli oldu 6 ay boyunca maaş alabildi. Sonrasında maaşı kesildi. %55 kalp, %28 diyabet, %10 hipertansiyon. Bu veriler olmasına rağmen emeklilik durumu sağlanamadı. Nurdanay Dursun

Nurdanay Hanım, SGK malulen emekli ettiği kişileri her zaman kontrol muayenesine tabi tutabilmektedir. Babanınız da muhtemelen tabi tutulduğu kontrol muayenesinde maluliyet oranının düştüğüne hükmedilmiş olabilir. Bu durumla ilgili SGK Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edebilirsiniz. Bir sonuç alamadığınız takdirde mahkeme yoluna başvurabilirsiniz. Buradan da sonuç alamadığınız takdirde maluliyet oranı %60’ın altında ise yeterli prim gün sayısının bulunması hâlinde engelli emekliliği için Kurum’a başvuruda bulunabilirsiniz.

İsa Karakaş

isa.karakas@tg.com.tr

turkiyegazetesi.com.tr