Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle sosyal güvenlikte neler değişecek

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle sosyal güvenlikte neler değişecek

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle sosyal güvenlikte neler değişecek

24 Haziran seçimleri neticesinde yeni yönetim sistemi de hayata geçmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle birlikte sosyal devlet ve sosyal adalet yaklaşımını esas alan tüm toplumu kapsayan sosyal güvenlik şemsiyesinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışanlar, işverenler ve emekliler arasında hakkaniyetli bir denge kurarak sürdürülebilir ve etkin çalışan bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması öngörülmektedir. Ayrıca dünyada değişen şartlar ve gelişen standartlar yakından takip edilerek, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde güncellenerek güçlendirilecektir.

Emeklilere yönelik yenilikler

Emeklilik hizmetleri daha da etkinleştirilecektir. Ülkemizin ekonomik gelişmesi doğrultusunda emeklilerin refah düzeylerinin artırılması ve desteklenmesi öngörülmektedir.

Bu kapsamda ilk defa geçtiğimiz ramazan ayında verilen emekli ikramiyesinin her yıl iki kez -Ramazan ve Kurban Bayramlarında- verilmeye devam edilecektir.

Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin varsa Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları terkin edilecektir.

Tasarruf oranlarının artırılmasını ve emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesini sağlamaya yönelik olarak tamamlayıcı emeklilik programları desteklenerek devam ettirilecektir.

e-SGK hizmetleri ile kolaylıklar sağlanacak

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle birlikte bürokrasi asgari düzeye indirilecektir. Bu bağlamda bilgi teknolojisi sistemleri ve uygulamaları daha da geliştirilerek vatandaşların hizmete daha kolay erişimi sağlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun e-Devlet kapsamında sunduğu uygulamaların sayıları azami miktarda artırılacaktır.

Bütünleşik mali yönetim sistemi

SGK bütünleşik mali yönetim sisteminin hayata geçirilmesiyle sigorta, emeklilik ve sağlık uygulamalarının daha etkin bir şekilde sunulması hedeflenmektedir.

Sağlık alanındaki tüm gelişmeler takip edilerek bilimsel verilerin ışığında geri ödeme listeleri ve sağlık uygulama tebliğinin güncellenmesi devam edecektir.

Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımı dâhil elektronik ortamda yapılacaktır.

Teşvikli ve kayıtlı istihdama destek

Sosyal güvenlik bilincini artıracak faaliyetlere öncelik vererek kayıtlı istihdam özendirilmeye devam edecektir. Bu bağlamda SGK üzerinden verilmekte olan teşvikler sürdürülerek istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması, dezavantajlı grupların istihdamının kolaylaştırılması ve desteklenmesine devam edilecektir.

Diğer yandan;

18-29 yaş aralığındaki girişimci gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi hâlinde 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerinin karşılanması,

Bağ-Kur’lu sigortalıların sosyal güvenlik primlerini ödeme kolaylığı ve geçmiş hizmetlerini dondurarak sağlıktan faydalanma imkânı

Sosyal güvenlik ve prim ödeme bilincini artırmak ve farkındalığın oluşturulması,

Uyumlu SGK prim borçlularına prim ödeme kolaylığı,

Yeni sağlık programlarıyla, yerli ilaç ve tıbbi cihaz sanayi ile iş birliği modellerinin oluşturulması, “Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi Projesi”ni gerçekleştirerek plazma ürünlerinde; yüksek katma değerli ürün üretebilen, yurt içi ihtiyacın büyük bir kısmını karşılayabilen ve küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen bir üretim yapısına geçilmesi,

Sağlık hizmetlerinin finansmanında geri ödeme modellerinin gözden geçirilmesi… gibi yenilikler söz konusu olacaktır.

***

“Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun, martı sevdiği denizi asla terk etmez.” Alfred Capus

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Askerlik borçlanması iade edilir mi?

"İsa Ağabey, yaptığım askerlik borçlanması yaşımı düşürmüyor, bu borçlanmadan vazgeçip paramı alınabilir miyim?" Serkan Aydınlık

Serkan Bey, emekli aylığı bağlanmadı ise yatırdığınız askerlik borçlanma tutarının tamamı; işlemi yaptığınız SGK müdürlüğüne başvurarak talep etmeniz hâlinde herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilecektir.

Asgari ücret desteği alabilir miyim?

"İsa Bey, kuaför olarak dükkân işletiyorum. Sadece bir çırağım var. Asgari ücret desteği alabilir miyim?" Adnan Büyükoğlu

Adnan Bey, asgari ücret desteği, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı kapsamda bulunan işverenlere verilmektedir. Sadece çırak çalıştıran işverenlere verilmemektedir.

***

Sevinç Hanım, isteğe bağlı sigortada devam ederseniz son çalışmalarınız Bağ-Kur kapsamında sayılacağından, emekliliğiniz için gereken prim gün sayısı 1300 gün daha fazla artacaktır. Kalan 138 günü SSK olarak çalışarak tamamlarsanız. 12.07.2019 tarihinde emeklilik şartlarını sağlayabilirsiniz.

***

“Düşmanlarınızı başarı ile öldürün ve bir gülümseme ile toprağa gömün!..” Ziad K. Abdelnur

İsa Karakaş

tg.com.tr