Defter Beyan Sisteminde Değişiklikler Yapıldı

Defter Beyan Sisteminde Değişiklikler Yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Defter Beyan Sisteminde Yapılan Değişikler  • Gelir/Gider ekleme ekranlarından Kimlik Numarası girildiğinde, daha önce hiç bu kişiye kayıt atılmadıysa, unvan bilgileri ile vergi dairesi bilgisi otomatik doldurulacak şekilde düzenlendi.


  • Gider Pusulası'na KDV'siz kayıt atma imkanı sunuldu.


  • İstisna Kapsamındaki Serbest Meslek Gelirleri (GVK 18) kayıt türleri ve alt türleri eklendi.


  • Muhtasar ve Muh-SGK için, bir önceki dönemden bilgilerin aktarılması sağlandı.


  • Geçici beyanname sistemde aktif hale gelmiştir.
Kaynak : https://www.defterbeyan.gov.tr/duyurular.html