Defter-Beyan sistemine başvuru süreleri uzatıldı

Defter-Beyan sistemine başvuru süreleri uzatıldı

DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

Defter-beyan Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 30.09.2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 31.10.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

Konuya ilişkin yayımlanan VUK Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499) ulaşmak için tıklayınız