DİKKAT!, 1.853 TL. CEZA ÖDEMEYİN (Cengiz TÜRK)

DİKKAT!, 1.853 TL. CEZA ÖDEMEYİN (Cengiz TÜRK)

1.853 TL. CEZA ÖDEMEYİN.

Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık

süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Buna göre; Doğum öncesi-sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak ,ücretsiz izin vermemek,hamilelik süresinde doktor kontrolü için ücretli izin vermemek ve 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saat süt izni vermeyen işverene veya işveren vekiline 2018 yılı için 1.853 tl.para cezası kesilir.

Cengiz TÜRK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

SPK Lisanslı Bağımsız Denetçi.