Doğum süresi borçlanılırsa emekli aylığı artar mı?

Doğum süresi borçlanılırsa emekli aylığı artar mı?

DOĞUM SÜRESİNİ BORÇLANSA EMEKLİ AYLIĞI ARTAR MI?

Okurum bana sorduğunda doğum borçlanması yaparak emekli aylığım yükselir mi? Dediğinde çalışma sürelerine ait dökümleri istedim.

Emekli aylığının hesabı için gerekli olan gün dökümleri tarafıma gönderildiğinde;

1967 doğumlu olan okurum,1/10/1985 yılında ilk defa SSK olmuş,Doğum süreleri ise çocuklarında iki çocuk 2000 yılı sonrası.YILIGÜN
19991952
2008/103330
 5282
 

Bu durum da kazançlara bakmadan önce ABOYILIABO
199970%
2008/1035%
 

Kazançların tamamı da Asgari ücretli.

Aylık Maaş Bağlanması

1999 Öncesi Dönem 9475 gösterge esas alınır,güncellenir 613,92 TL.

2008/10 sonraki dönem hesaplanır alt sınır aylığı ile birlikte 337,69 TL.

613,92+337,69=951,61 TL.

2018 Yılı zammı %5,69+%5 ek ödeme=1.056,04 TL.

DOĞUM BORÇLANMASI YAPMASI HALİNDEYILGÜN
19991952
2000720
2008/103330
 6002
 YILABO
199970%
200042%
2008/1035,92%
 

(*)Kazanç ve borçlanma Asgari Ücret

Yukarıdaki tabloya göre hesaplama yaptığımızda doğum borçlanması yapması halinde 1.044,89 TL. ek ödeme dahil emekli aylığı bağlanacaktır.

Oysa hem günü artmış,hem de ABO fazla olmasına rağmen,2000 sonrası yapılan borçlanma olumlu yansımamıştır.

Dolayısıyla ezbere değil,danışılmasıyla yapılacak bir borçlanma kendileri için ne kadar emekli aylığına etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com