2014 DÖNEM BAŞI MUHASEBE İŞLEMLERİ

2014 DÖNEM BAŞI MUHASEBE İŞLEMLERİ

2014 YILI DÖNEM BAŞI MUHASEBE İŞLEMLERİ

Muhasebe sürecini, bir takvim yılı içinde dönem başından dönem sonuna kadar yapılan tüm muhasebe işlemleri olarak tanımlayabiliriz.

Bu süreç tabi ki, bir sıra, silsile takip edilerek devam eder. Çünkü bir işlemin sonucu, bir sonraki işlemin girdisi olarak değerlendirilir.

Bu noktada muhasebe sürecini aşağıdaki sıra ile daha geniş kapsamlı olarak değerlendirebiliriz.

-Açılış bilançosunun düzenlenmesi,

-Yevmiye defteri kayıtlarının yapılması,

-Büyük defter kayıtlarının yapılması,

-Yardımcı defter kayıtlarının yapılması,

-Aylık mizan düzenlenmesi,

-Dönem sonunda envanter düzenlenmesi,

-Gelir tablosunun oluşturulması,

-Gelir-Gider hesaplarının kapatılması,

-Kesin mizan düzenlenmesi,

-Bilançonun düzenlenmesi(Dönem sonu),

-Bilanço hesaplarının kapatılması,

-Yeni dönem hesaplarının açılması…

Görüldüğü üzere; muhasebe süreci kayıt esasına dayanmaktadır. Kayıtların da mutlaka belgeye dayanma zorunluluğu vardır. Bu süreci dönem başı, dönem içi, dönem sonu olarak 3 alt sürece ayırabiliriz.

Bugünkü konumuz ise sadece Dönem başı, yani 1 Ocak 2014 Sürecinde yapılması gereken muhasebe işlemleri olacaktır.

Öncelikle, dönem başı muhasebe işlemlerine başlamadan ilgili dönemde kullanılacak; muhasebedr.com

* Yevmiye Defteri

* Defter-i Kebir

* Envanter Defteri

* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Şirketler)

* Yönetim Kurulu Karar Defteri (Şirketler)

* Pay Defteri  (Şirketler)

ile, tutulması gerekecek diğer  defterlerin tasdikli ve sayfalarının eksiksiz olduğundan emin olmak gerekecektir.

Ayrıca; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler yapmıştır.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2014' ten itibaren düzenlenecek Fatura, Bordro ve diğer belgelerde  bulunması zorunlu bilgilere dikkat etmek gerekecektir. (Bakınız)

Dönem Başı Muhasebe İşlemleri; 

Muhasebenin sürekliliği ilkesi gereği; faaliyetlerine devam eden işletmeler için, biten bir dönemin yansımaları mutlaka bir sonraki dönemde başlangıç verisi olarak ele alınmalıdır. muhasebedr.com

Dönem başında mutlaka

1-Dönem başı envanteri.

2-Açılış bilançosu

3-Envanter sonuçlarının envanter defterine kaydedilmesi de diğer bir dönem başı işlem olarak değerlendirilir. Dönem başında düzenlenen bilançoya ait veriler önce yevmiye defterine, sonrasında da büyük deftere açılış kayıtları olarak kaydedilir.

Günümüzde muhasebe işlemleri bilgisayarda, paket programlar vasıtası ile yapıldığı için yevmiye kayıtları anında büyük deftere de kaydedilmekte, manuel olarak ikinci bir işleme gerek kalmamaktadır.

Diğer yandan takvim yılında kullanılması öngörülen ana hesaplar, alt hesaplar gözden geçirilip, ihtiyaç duyulacaksa yeni hesap açılışları yapılmalıdır.

Dönem başı işlemleri yanında bir önceki dönemlerle ilgili olarak;

Finansal tabloları yani:

-Bilanço

-Gelir Tablosu

Ek Finansal Tablolar olarak ta;

-Satılan Malın Maliyeti Tablosu

-Fon Akım Tablosu

-Nakit Akım Tablosu

-Özkaynaklar Değişim Tablosu

-Kar Dağıtım Tablosunun kontrollerinin yapılarak ilgili cari döneme yansımalarına dikkat etmek gerekecektir.

Dönem başından itibaren dönem sonuna kadar gerekli ve geçerli olacak bazı parametreler; 

*VUK'da yer alan ve 1 Ocak 2014'den geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve miktarlar (Bakınız)

*1 Ocak 2014'den itibaren beyannamelere uygulanacak damga vergileri ve oranları (Bakınız)

*1 Ocak 2014'den geçerli olacak SGK,  Prime Esas Kazanç Tutarları (Bakınız)

*1 Ocak 2014'den itibaren uygulanacak Brüt Asgari Ücretleri (Bakınız)

*2014 Yılı Bordro Parametreleri (Bakınız)

*2014 YILI Çalışma hayatı güncel veriler (Bakınız)

*2014 Yılı Asgari Geçim İndirimleri (AGİ) (Bakınız)

*1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan Miktar, tutar ve hadler (Bakınız)

Yukarıda açıklanan verilerin uygulanmasına azami dikkat edilmelidir...

Dönem başında bütün belge ve bilgilerin güncellenerek yeni bir sürece girildiği unutulmamalıdır.

(İşlemlerle ilgili örnekler (İndir)

MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

Kaynaklar:

-Beykent Üniversitesi

-Yılmaz Velioğlu

-MuhasebeDR.Com

-Muhasebedersleri.com

Yasal Uyarı

05.01.2014

***

-DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE DEĞERLEME

-2014 YILI YAYINLANAN EN SON MEVZUATLAR

-2014 YILI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

-2014 YILI BORDROLARA ESAS OLAN PARAMETRELER. 2014 YILI ÇALIŞMA HAYATI GÜNCEL VERİLER

-2014 YILI PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

-2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TUTARLARI 

-2014 YILI BEYANNAMELERE UYGULANACAK DAMGA VERGİLERİ VE ORANLARI

-2014 YILI MUHASEBE PARAMETRELERİ 

-2014 YILI MİKTAR, TUTAR VE HADLER

-2014′DE KİM NE KADAR PRİM ÖDEYECEK?

-SORU YÖNELTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

-Yasal Uyarı