İÇ DENETİM UYGULAMA DOSYASI

İÇ DENETİM UYGULAMA DOSYASI

İÇ DENETİM UYGULAMA DOSYASI...

İşte Ayrıntılar; 

 İç Denetim Nedir…………………………………………………………………………7

 Güvence Hizmetleri………………………………………………………………………7

 Danışmanlık Hizmetleri……………………………………………………………………7

 Bağımsızlık ve Objektiflik…………………………………………………………………8

 Değer Katmak……………………………………………………………………………..8

 Kurumsal Yönetim ve İlkeleri Nelerdir………………………………………………...8

 İç Denetim Etik Kuralları………………………………………………………………….9

 İç Denetim Davranış Kuralları………………………………………………………….10

 İç Denetimin Amaç, Kapsam Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir………………...12

 Denetim Komitesi………………………………………………………………………..13

 Denetim Komitesinin İnceleyip Değerlendireceği Konular……………………...13

 İç Denetim ve Denetim Komitesi Arasındaki İlişki Nedir………..…………….….14

 Bağımsızlığının Sağlanması Açısından İç Denetim Kime Bağlı Olmalıdır……..15

 İç Denetim Bölümünün Örgütsel Konumu………………………………………….15

 İç Denetim Departmanı Yönetmeliği………………………………………………..16

 İç Denetimin Gerekliliği Nasıl Ortaya Çıkmıştır……………………………………16

 İç Denetimin Yararları Nelerdir………………………………………………………17

 İç Denetim Faaliyetine Neden İhtiyaç Duyuyoruz……………………………….18

 İç Denetim Türleri Nelerdir…………………………………………………………….19

 İç Denetimin Sekiz Temel Niteliği……………………………………………………...20

 İç Denetçinin Özellikleri…………………………………………………………..…….22

 İç Denetçilerin Sorumlulukları Nelerdir……………………………………………...22

 İç Denetim Faaliyeti İçin Gerekli Kadro Nasıl Oluşturulur……………………….23

 İç Denetçi Bağımsız Denetçi Karşılaştırması………………………………………...24

 İç Denetim ve Bağımsız Denetim Arasındaki Farklılıklar Nelerdir……………....25

 İç Denetim ve Bağımsız Denetim Faaliyetleri Nasıl Koordine Edilmelidir…….26

 İç Denetim Teftiş Farkları…………………………………………………………….….26

 Kontrol……………………………………………………………………………………..27

 İç Kontrol Nedir……………………………………………………………………….…27

 İç Kontrol Sistemi………………………………………………………………………....27

 İç Kontrol Ne Değildir……………………………………………………………….….28

 İç Kontrolün Amaçları Nelerdir……………………………………………………....28

 İç Kontrollerin Temel İlkeleri Nelerdir…………………………………………….…..29

 İç Kontrolün Nitelikleri Nelerdir……………………………………………………….29

 COSO İç Kontrol Çerçevesi Amaçlar 1992………...….……………………………30

 COSO, İç Kontrolün Başlıca Özellikleri……………………………………………….30

 İç Kontrollerle İlgili Kısıtlar Nelerdir…………………………………………………...30

 Kontrollerin Sınıflandırılması…………………………………………………………….31

 Şirketlerde İç Kontrollerin Önemi Nedir…………………………………………….31

 İç Kontrolde Yönetimin Sorumlulukları Nelerdir……………………………….…..31

 İç Kontrol Örnekleri………………………………………………………………….…..32

 İç Kontrol Eksikliğinin Olası Sonuçları…………………………………………….…...32

 Genel Olarak Risk Yönetimi………………………………………………………..…..33

 Risk Yönetimi…………………………………………………………………………..….33

 Risk Matrisi…………………………………………………………………………………33

 Denetim Açısından Riskler ve Kontroller…………………………………………….34

 Risk Odaklı İç Denetim………………………………………………………………….34

 Risk Odaklı İç Denetim Yaklaşımı……………………………………………………..34

 Risk Yönetimi ve İç Kontrol İlişkisi Nedir……………………………………………..35

 Bağımsız Denetim ve İç Kontrol İlişkisi Nedir……………………………………….35

 İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi Nedir………………………………………….…….35

 İç Denetim ile İlgili Unsurlar….…………………………………………………………36

 İç Denetim Süreci Hangi Aşamalardan Oluşur…………………………………...36

 İç Denetim Planı Nasıl Oluşturulur, Neleri Kapsar…………………………………37

 Yıllık Denetim Planı………………………………………………………………………37

 Şirketlerde İç Denetim Faaliyetinin Yürütülmesinde Başarı Faktörleri Nelerdir37

 İç Denetim Teknikleri…………………………………………………………………….38

 Suiistimallerde, İç Denetim Faaliyetinin Sorumluluğu Nedir…………………….39

 Hile ve Yolsuzlukla Mücadelede İç Denetimin Rolü Nedir……………………...39

 İç Denetim Raporunun Amaç ve İlkeleri…………………………………………....40

 İç Denetim Rapor Çeşitleri Nelerdir………………………………………………....40

 İç Denetim Raporunun Hangi Unsurlara İhtiyacı Vardır………………………...41

 İç Denetim Rapor Formatı Nasıl Olmalıdır…………………………………………41

 Etkili Bir Denetim Raporu Yazabilmenin 10 Altın Kuralı……………………………42

 İç Denetim Sonuçları Nasıl Raporlanır, Yöneticilerin Nasıl Karşılık Vermesi Beklenir…………………………………………………………………………………...42

 İç Denetim Raporunun Gözden Geçirilmesi, Dağıtımı ve İzleme Nasıl Olmalıdır………………………………………………………………………………….43

 İç Denetimle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar………………………………....44

 Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ) Nedir……………………….45

 Uluslararası İç Denetim Standartları Nelerdir……………………………………...45

 Nitelik Standartları Örnekler …………………………………………………………...45

 Performans Standartları Örnekler…………………………………………………….45

 Uluslararası İç Denetim Standartlarının Amaçları Nelerdir……………………...46

 İç Denetim Mesleki Sertifikasyonları Hangileridir………………………………….46

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda İç Denetim Üzerine Düzenlemeler Nelerdir.....47

 Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda İç Denetim Üzerine Düzenlemeler Nelerdir…48

 İç Denetim Boyutunda KOBİ’ler…………………………………………………….49

 İç Denetimin Tarafsızlığı ve Kalite Güvencesi Nasıl Sağlanır……………………50

 İç Denetim Başarı Faktörleri…………………………………………………………..51

 İç Denetimi Kim Denetler……………………………………………………………..51

 İç Denetim Denilince……………………………………………………………………52

 İç Denetim Hakkında Farkındalık Nasıl Yaratılır………………………………..….53

 Kronoloji…………………………………………………………………………………...54

 Kaynaklar…………………………………………………………………………………55

-İÇ DENETİM UYGULAMA DOSYASI (İNDİR)

KAYNAK: İSTANBUL SMMM ODASI BAŞKANLIĞI

06.04.2015