İmza uyuşmazlığı ücret bordrosunu geçersiz kılar mı?

İmza uyuşmazlığı ücret bordrosunu geçersiz kılar mı?

İmza uyuşmazlığı ücret bordrosunu geçersiz kılar mı? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Soru: İmza uyuşmazlıkları olan ücret ödeme bordrosu, SGK incelemesinde geçersiz sayılır mı?

Cevap: Sigortalılar için düzenlenen ücret ödeme bordrosunda, açık ve belirgin imza uyuşmazlıkları, kayıtların geçersizlik nedenidir.

Yeri gelmişken, ücret ödeme bordrosunu geçersiz kılan, diğer bir kısım nedenleri de belirtmekte fayda var.

İşyeri kayıtlarından saptanan her türlü bilgiden veya kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerden geçmişe dönük olarak çalıştığı saptanan sigortalıların kaydedilmediği ücret ödeme bordroları geçersiz sayılmaktadır.

Sigortalılara ait ücretlerin, ücret ödeme bordrosuna eksik veya fazla yazılması durumunda ilgili ücret ödeme bordrosu geçersiz sayılmaktadır.

Aynı döneme ait işçilik ücretlerine ilişkin farklı düzenlenmiş birden çok ücret ödeme bordrosu kayıtları geçersiz sayılmaktadır.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi-AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI*MuhasebeDR.ComTÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU