İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin belge aranmaksızın iadesi

İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin belge aranmaksızın iadesi

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV’NİN

BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler

yapılmıştır.

- Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin

tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış

yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik

edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen

ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’si, hizmet

bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belge

aranmaksızın iade edilir. İade edilecek KDV’nin kalan kısmı, işleme

ilişkin bedelin yarısının döviz olarak Türkiye’ye getirildiği oranda

iade edilecektir,

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN