İşverenin eş ve yakınları SSK’lı olabilir mi?

İşverenin eş ve yakınları SSK’lı olabilir mi?

SGK Kanununda, işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılmayacağı öngörülmüştür. Bu itibarla, bir işverenin iş yerinde ücret mukabili, çalışan eşinin sigortalı sayılması icap etmektedir.

Ancak bunun için ücretlerin, iş yeri kayıt ve belgelerine usulüne uygun bir şekilde intikal ettirilmesi şarttır. Eşi gerçekten iş yerinde çalışanların eşlerine yapacakları tüm ücret ödemlerini mutlaka banka kanalıyla yapmaları ispat açısından önem taşımaktadır. Ayrıca sigortalılık başlangıcından önce geçerli bir iş sözleşmesi yapılması da lazım gelmektedir.

SGK uygulamasında işverenin iş yerinde çalışan çocukları, ana, baba ve kardeşleri için herhangi bir istisna hükmü yer almadığından, işverenin hısımları hizmet akdine dayanarak çalıştıkları takdirde sigortaya tâbi tutulacaklardır.

Ancak, baba veya anasına ait iş yerinde çalışan mümeyyiz küçüklerin, Türk Medenî Kanununun hükmüne istinaden, hususi bir vasinin iştiraki ile yazılı olarak yapılmış ve hâkim tarafından tas­dik edilmiş bir hizmet akdi mevcut olmadıkça sigortalı sayılmalarına imkân bulunmamaktadır.

Bununla beraber işverenin 18 yaşını bitirmiş veya 18 yaşından evvel evlendiğinden reşit sayılmış çocukları hizmet akdi mevcut ise sigortalı sayılacaklardır.

“Nefis ister, akıl gerekçeler bulur, vicdan aklar.” Hazreti Hüseyin

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Dava ile SSK hizmeti

"İsa Bey, 1986 yılında part-time 1989-1998 döneminde full-time babama ait şahıs firmasında çalıştım. Sigorta girişim olmadı. Şahitlerle dava açarsam SGK hizmeti kazanabilir miyim?" Mesut Murat Karaman

Mesut Bey, SGK hizmet tespit davalarında 5 yıllık hak düşürücü zaman aşımı bulunmaktadır. Siz de bu süreyi kaçırmış olduğunuzdan dava açsanız bile mahkeme hak düşürücü süre nedeniyle davayı reddedecektir.

Askerlik emeklilik yaşımı kaç yıl düşürür?

"İsa Bey Malatya’dan yazıyorum. 25.03.1970 doğumluyum. 18.04.1992 yılında ilk işe başladım ve hâlen çalışmaktayım. Askerlik ödemesi yani askerlik borçlanması yapmamın bana faydası olacak mıdır, tavsiye eder misiniz? 1990-1991 yıllarında askerliğimi yaptım. Ayrıca ne zaman emekli olabilirim?" Berat Üstekidağ

Berat Bey, normalde 53 yaş 25 yıl sigortalılık süresi ve 5600 gün sigorta primi şartlarına tabi bulunmaktasınız. Toplam prim gün sayınızı belirtmemişsiniz. Ancak 18.04.2014 günü itibarıyla işe giriş tarihinizden itibaren kesintisiz çalıştığınızı varsaydığımızda toplam hizmet süreniz 7200 güne denk gelmektedir. Bu durumda gerekli prim gün sayınızı fazlasıyla doldurmuş bulunmaktasınız. Ancak emeklilik için gerekli (53) yaşı ve (25) sigortalılık süresini doldurmanız gerekmektedir. Askerlik yaptığınız tarih, ilk sigortalılık başlangıcınızdan önce olduğundan emeklilik yaşınızı azaltacaktır. Bu nedenle askerlik borçlanması yapmanızı tavsiye ediyorum. Askerlik sürenizi belirtmemişsiniz. Ancak 18 ay (550 gün) askerlik yaptığınızı varsaydığımızda bu durumda bir yıl daha erken (52 yaşında) emekli olabilirsiniz. Bu verilere göre askerlik borçlanması yaptığınız takdirde 25/03/2022 günü emekli olacaksınız.

Kanser nedeniyle emeklilik

"İsa Ağabey, ben kanser oldum tedavi görüyorum. %88 engelli raporum var. Malulen emekli olabilir miyim? Beni bilgilendirirseniz Allah razı olsun der çok dua ederim." Bekir Acar

Bekir Bey, malulen emeklilik için 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir. Ancak başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmamaktadır. 1800 gün malullük sigortası primi bildirilmiş olması yeterli bulunmaktadır. Buna göre 1800 gün priminiz varsa bulunduğunuz ildeki SGK’ya müracaat edin. SGK tarafından yapılacak sevk sonucu SGK sizi malul kabul ederse elbette ki malulen emekli olabilirsiniz.

Primlerin e-Devlet’te görünmemesi

"İsa Bey, sigorta başlangıcım 01.05.1995 ama e-Devlet'ten baktığımda prim gün sayısı hesaplanırken 1998 yılından başlıyor. Nedeni nedir?" Said Dayıoğlu

Said Bey, prim ödeme gün sayınız 1998 yılından itibaren başlıyorsa, 01.05.1995 tarihinde işvereninizin; sigorta giriş bildiriminizi yapmış olmakla birlikte, bu tarihte adınıza prim yatırmamış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Konu ile ilgili öncelikle bulunduğunuz ildeki SGK’ya dilekçe ile nedenini sorun. Gelen sonuca göre dava yoluna gidebilirsiniz.

***

Çiğdem Saygın Hanım, 53 yaşınızı ve eksik kalan 1324 prim gününü dolduracağınız 09.08.2019 tarihinde emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.

***

Musa Üstün Bey, 58 yaşınızı ve eksik kalan 412 prim gününü dolduracağınız 13.01.2022 tarihinde emeklilik başvurusu yapabilirsiniz. 412 günü çalışmak yerine askerlik borçlanması yaparak da tamamlayabilirsiniz.

"Benim hayatımı yargılamadan önce, benim ayakkabılarımı giy ve benim geçtiğim yollardan, sokaklardan, dağ ve ovalardan geç. Hüznü acıyı ve neşeyi tat. Benim geçtiğim senelerden geç, benim takıldığım taşlara takıl. Yeniden ayağa kalk ve aynı yolu tekrar git, benim gittiğim gibi. Ancak ondan sonra, beni yargılayabilirsin.” Hazreti Mevlana

İsa Karakaş

isa.karakas@tg.com.tr

turkiyegazetesi.com.tr