"Matrah Artırımı, Stok Affı, Yapılandırma" Muhasebe Kayıtları

"Matrah Artırımı, Stok Affı, Yapılandırma" Muhasebe Kayıtları

6736 SAYILI MALİ AF KANUNU UYGULAMALARININ MUHASEBE

KAYITLARINA YANSIMALARI

1, GENEL AÇIKLAMALAR

2. KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

UYGULAMASINA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI

3. KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARIN 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

YENİDEN YAPILANDIRILMASI UYGULAMASINA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI

4. İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLERİN 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI

5. MATRAH/VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN OLARAK YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI

6. 6736 SAYILI KANUNUN 6 NCI MADDESİ KAPSAMINDA İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ AMACIYLA

YAPILAN İŞLEMLERE AİT MUHASEBE KAYITLARI

6.1. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar

İle İlgili Değerleme Farklarının Düzeltilmesine İlişkin Uygulamanın Muhasebe Kayıtları

6.2. Kayıtlarında Yer Aldığı Halde İşletmelerinde Mevcut Olmayan Mallara İlişkin Düzeltme İşlemlerin

Muhasebeleştirilmesi

6.3. Eczanelerin Stoklarında Kaydi Olarak Yer Aldığı Halde Fiilen Bulunmayan İlaçlara İlişkin Stok

Düzeltme Uygulamasının Muhasebeleştirilmesi

6.4. Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar ile

Bunlarla İlgili Diğer İşlemlere İlişkin Düzeltme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

7. BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA (VARLIK BARIŞI)

KAPSAMINDA YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI .

6736 SAYILI KANUNLA YAPILAN  İŞLEMLERİN MUHASEBE KAYITLARI (İndir)

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

2016 VERGİ AFFI UYGULAMA DOSYASI

MALİ MÜŞAVİRLER OHAL’DE NELERE DİKKAT ETMELİ?