Mirası reddeden dul ve yetime maaş bağlanır mı?

Mirası reddeden dul ve yetime maaş bağlanır mı?

Mirası reddeden dul ve yetime maaş bağlanır mı?

Değerli okurlar, bugün sizlere sigortalının ve emeklinin vefatı halinde mirasından çok borcu olup bu mirası reddettikleri sonucunda eş ve çocuklarına dul veya yetim aylığı bağlanır mı konusunu işleyip sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim.

REDD-İ MİRAS, MAAŞ BAĞLANMASINA ENGEL DEĞİL

Sigortalının vefatı halinde varsa malı mülk miras olarak kalır, bir de borçları kalır. Borçları mirasçıların ödeme zorunluluğundadır. Ancak kişinin miras bıraktıkları borçlarından az ise bu sefer mirasçıların ben bu mirası istemiyorum diye redd-i miras hakkı vardır. Tabii ki bunun da bir süresi var. Bu süre de kişinin vefatından itibaren 3 ay içerisinde oluyor. Redd-i miras işleminin sosyal güvenlik hakları ile ilgisi merak edilen önemli husus oluyor. Hemen belirtelim, redd-i miras işlemi yaptırmak muristen dolayı hak sahiplerine dul veya yetim aylığı bağlanmasına engel olmuyor.

MİRASIN REDDİ NEREYE YAPILIR?

Hak sahiplerinin söz konusu redd-i mirasa ilişkin haklardan yararlanabilmeleri amacıyla redd-i miras kararı, vefat eden sigortalının en son ikamet ettiği yer Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmak suretiyle çıkartılabiliyor. Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge veriliyor.

TAHAKKUK EDEN PRİMLERDE DURUM BAŞKA

Vefat eden 4/1-b sigortalısının aylık bağlanmadan önce tahakkuk eden prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının mirasın reddedilmesi yoluyla terkin edilerek aylık talebinde bulunmaları mümkün bulunmuyor. Yani emekli olmadan ölen ve sabit prim borçları ödenmeyen kişiden dolayı kalan prim ödenmeden hak sahiplerine aylık bağlanamıyor.

SGDP BORÇLARI MİRAS KALIYOR

Sosyal Güvenlik Destek Prim (SGDP) borçları sigortalının ölümü halinde hak sahiplerinden isteniyor. Bahse konu bedellerin hak sahiplerinden tahsil edilemediği durumlarda ise SGK, ölenden dolayı doğan borç tutarlarını bu defa hak sahiplerine bağladığı aylıklardan kesmeye başlıyor. Oysa hak sahiplerinin reddi miras yapması halinde, normalde sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmakta iken ölen sigortalıların birikmiş sosyal güvenlik destek primi borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle hak sahiplerinin aylıklarından dörtte bir oranında kesilecek iken reddi miras halinde söz konusu borçların hak sahiplerine bağlanan dul ve yetim aylıklarından kesilmemesi gerekiyor. (Bkz. SGK’nın 2011/58 sayılı genelgesi)

MUSTAFA İŞCAN

MİLLİGAZETE