Muhtasar ve prim hizmet beyanına geçme süresi ertelendi

Muhtasar ve prim hizmet beyanına geçme süresi ertelendi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçme 01.10.2018 tarihine ertelendi

Konuya ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) Resmi gazetede yayımlandı

Buna göre;  1.7.2018 tarihinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçilme süresi  1/10/2018 tarihine ertelenmiştir

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)