Ölüm ve yaralama olaylarında mahkemeden sonra SGK hesap soracak

Ölüm ve yaralama olaylarında mahkemeden sonra SGK hesap soracak

İnsan vücudunun dokunulmazlığı hukukun genel kurallarından biridir. Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, Türk Ceza Kanunu gereğince hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Hapis cezasının süresi ise kanuni sınırları içinde kalmak şartıyla Mahkeme tarafından belirlenmektedir.

Mahkeme tarafından yapılan bu cezalandırmanın yanı sıra SGK da yaralanan ya da ölen kişi nedeniyle sigortalıya veya ölümü hâlinde hak sahiplerine yaptığı tüm ödeme ve masrafları yaralama veya ölüme neden olan kişiye ödettirmektedir.

Ölüm ve maluliyete sebep olana SGK’dan ağır fatura

Sokakta, parkta veya herhangi bir yerde kavga sonucu ya da herhangi bir sebep ve şekilde kasıtlı olarak bir sigortalının sakat kalmasına ya da ölümüne sebep olanlara SGK’dan ayrıca ağır fatura gelmektedir.

Yaralama sonucu malulü olan sigortalıya veya ölümü hâlinde hak sahiplerine, SGK tarafında bağlanacak emeklilik aylığının başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için SGK zarara sebep olan kişilere ödettirmektedir.

Mağdur veya hak sahiplerinin emeklilik başvurusu

Yaralama sonucu malulü olan sigortalı veya ölümü hâlinde hak sahipleri emeklilik başvurusunda SGK tarafından hazırlanan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinde yer alan “Ölüm Veya Malul Kalmasında Üçüncü Kişilerin Kastı Var Mı?” bölümünün mutlaka doldurulması gerekmektedir.

Belirtilen bölümün sigortalı tarafından işaretlenmesi veya SGK tarafından böyle bir araştırmaya gerek görülmesi hâllerinde, öncelikle emekli aylık bağlama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Daha sonra SGK’nın denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlarınca inceleme yapılarak düzenlenecek rapora göre yaralama ya da ölüme neden olan kişiye SGK masrafları ödettirecektir.

Ödettirme işleminin yapılıp yapılmaması sigortalı ve hak sahiplerine emekli maaşı ödenmesine engel teşkil etmemektedir.

Vazife gereği yaralama ve ölümler kapsam dışı

Malullük veya ölüm hâli, kamu görevlilerinin veya er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalılara yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için SGK tarafından kurumuna veya ilgililere rücu edilmemektedir.

Emeklilerin yaralanması veya ölümü

SGK’dan yaşlılık veya malullük aylığı almakta iken üçüncü bir kişinin kastı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları için peşin sermaye değeri hesabı yapılmamaktadır.

Sadece aktif sigortalı iken üçüncü bir kişinin kastı sonucu malul kalan veya ölen sigortalılar için peşin sermaye değeri hesaplanmaktadır.

Sigortalının ölümü nedeniyle hak sahiplerine hem ölüm geliri hem de ölüm aylığı bağlandığı durumlarda, olayda üçüncü bir kişinin kastı tespit edilmişse her iki dosyadan da peşin sermaye değeri hesabı yapılmaktadır.

Hesap sonucunda yaralanma veya ölüme sebep olan kişilere ödettirme yapılmaktadır.

***

“Kendi ışığına güvenen; başkasının parlamasından rahatsızlık duymaz.” V. Hugo

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Rapor nedeniyle işten atılma

"İsa Bey, karaciğer kanseri nedeniyle 3 yılı aşkın süreden beri aralıklı olarak rapor almaktayım. Yasal olarak beni işten atabilirler mi?" Ali Kılıççı

Ali Bey, iş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık sebeplerine dayalı devamsızlıklar kapsamında feshi mümkün olabilmektedir. Böylesi bir feshin mümkün olabilmesi için; rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak belirlenen bildirim süresini "6" hafta aşması gerekmektedir. Hemen belirtelim ki bu işten çıkarılmanız durumunda, bir yıllık çalışmanız varsa kıdem tazminatına hak kazanmaktasınız. Bu tazminatın size ödenmesi gerekmektedir.

***

"17.09.2002 tarihinde SSK’lı olarak işe başladım. 15 ay askerlik yaptım. Hâlen Bağ-Kur'um devam etmektedir. Askerliğin faydası olur mu? Ne kadar prim ödersem ve kaç yaşında emekli olurum?" Hakan Sepetçi

Hakan Bey, Bağ-Kur sigortalılığınızdan dolayı ancak 25 yıl (9000 gün) prim ödemeniz ve 60 yaşını doldurmanız hâlinde emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması yaşınızı düşürmez. Sadece prim gün sayınızı artırır.

***

Mahmut Sadri Bey, SSK prim gün sayınız 211 gün fazladan dolmuş, 25 yıllık sigortalılık sürenizi de doldurmuşsunuz. Emeklilik yaşınızın dolacağı 19.08.2018 tarihini beklemektesiniz. Bu tarih itibarıyla emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.

***

“Her engel bir fırsattır. Kalp kırıklığı, mutlu olmak için, hastalık, iyileşmek için, nefret, sevmek için, suç bağışlamak için, başarısızlık, başarılı olmak için bir fırsattır. Hata yapmaktan ve eleştirilmekten korkmayın!” Tony Robbins

İsa Karakaş

tg.com.tr