SGK, Sahte ve şüpheli işyerlerine yapılacak işlemlere ilişkin genelge yayınladı

SGK, Sahte ve şüpheli işyerlerine yapılacak işlemlere ilişkin genelge yayınladı

SGK Sahte, kontrollü ve şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin bir genelge yayınladı

Genelgeye göre; 

Kurumca yapılan incelemeler sonucunda, gerçekte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmadığı halde, bazı

kişilerce sahte işyeri tescili yaptırılmak suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu ve

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden bu

bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı kişilerin bu defa aynı veya farklı sosyal güvenlik

merkezlerinde farklı bir işyeri dosyası tescil ettirmek suretiyle sahte sigortalı bildiriminde

bulunmaya devam ettikleri, ayrıca sahte sigortalı bildirilen kişilerin sağlık yardımlarından da

yararlandıkları, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri veya aylık aldıkları

anlaşılmıştır.

GENELGENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ