Staj Dönemi Primi Ödenmeyen Bayanlara Müjde

Staj Dönemi Primi Ödenmeyen Bayanlara Müjde

Staj Dönemi Primi Ödenmeyen Bayanlara Müjde (Cengiz TÜRK, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

SGK tarafından yayımlanan 2013/11 nolu genelgesinde  stajyerlik sigortası başlangıcının doğum borçlanması için sigortalılık olarak kabul edilmesi konu edilmişti. Bundan önceki  hizmet borçlanması genelgesinde böyle bir hak tanınmamıştı.2013/11 nolu bu genelge ile stajyerlik sigortası bulunan bayanlarına doğum borçlanması hakkı tanınmış oldu.

Yayımlanan bu genelge ile  ;  Borçlanma başvurusunda sigortalının 4/a sigortalısı olarak tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli olacaktır denilmiştir.

3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” kapsamındaki çıraklar ve işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim gören öğrenciler de, bu staj ve çıraklık döneminde sigortalı oluyorlar.Çıraklık süre için, iş kazaları ile meslek hastalıkları ve hastalık sigortalarının uygulanması gerekmektedir. Çıraklar için analık sigortası ile uzun vadeli sigorta kolları olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları uygulanmamaktadır. Çıraklık veya staj döneminde emeklilikle ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödenmediği için, çıraklık ve staj dönemindeki sigorta başlangıç tarihleri emeklilik hesabında sigorta başlangıcı kabul edilmemektedir.

Çıraklık Eğitim Merkezi, Ticaret Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi gibi meslek liselerinde öğrencilik döneminde staj  yapanların, staj sigortası ile normal sigortalı oldukları tarih arasındaki sürede yaptıkları doğumlarda önemli oluyor. Önce staj sigortasını başlatıp, normal sigortalı olmadan önce doğum yapanlar, bu aradaki doğum süresini borçlanabilecek ve bu şekilde borçlanma yapılması halinde, sigortalı başlangıç tarihini de geriye doğru çekebilecektir.

Örneğin : 3/4/1996 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında stajyer olarak çalışması nedeniyle tescil edilmiş ve adına kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olan sigortalı 12/12/1997 tarihinde yapmış olduğu doğum nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi statüsünde borçlanma yapabilecektir. Bu sigortalının 18/1/2000 tarihinde ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladığı varsayıldığında sigortalılık süresi başlangıcı 18/1/2000 tarihinden geriye doğru borçlanılan süre kadar gidilerek tespit edilecektir.

Bu gibi staj yapan ve daha sonra doğum yapıp ilk kez uzun vadeli sigorta kolları primi ödemeye başlayan ve emeklilik durumu gelen bayanlar borçlanma için SGK’ya başvurup staj döneminden sonra yaptıkları doğumları borçlanmak istediklerinde bazen staj yaptıkları dönemde staj yaptıkları kurumların adlarına kısa vadeli sigorta primi bildirimi yapmadıkları öğreniyorlar ve  SGK bunların borçlanma taleplerini geriye çeviriyor.

Borçlanma yapmak isteyenler ;ya borçlanma yapmaktan vazgeçiyor yada mahkemeye gitmek zorunda kalıyordu.

Yaklaşık bundan4 ay önce yayımladığım yazımı okuyan Ankara’dan bir S.M.M.M. meslektaş abimiz hanımı için beni aramıştı konu hakkında konuştuk sonra genelgeye göre SGK’ya başvurusunu yapmıştı.

Bundan birkaç gün önce bana mesaj atmış, SGK tarafından eşinin staj döneminde staj yaptığı kurum kısa vadeli prim bildirimi yapmamış ondan borçlanması kabul edilmedi.

Meslektaş abimiz  itiraz etmiş, Genel Müdürlüğe dilekçe vermiş dilekçe toplantı sebebi olmuş kurum yetkilileri staj döneminde kısa vadeli prim ödemesi yapılmayan kişiler için SGK bu konuda 1 ay içerisinde bir genelge yayınlayacak denilerek bu genelgeyi beklemesi istendi.

SGK’nın yayımlayacağı genelgenin primi ödenmeyen stajyer bayanların haklarının iade edilmesi için iyi olacak.Bu vesile ile meslektaş abimizin vermiş olduğu mücadele için onu kutluyorum. Bu bilginin borçlanması kabul edilmeyen stajyer bayanlar için  iyi bir haber oldu.

Meslektaş abimizi tekrar kutluyorum.

Genelgenin yayımlanmasını bekleyeceğiz artık. Hayırlısı inşallah..

Cengiz TÜRK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir