Şubat Ayı İçinde İşyerinin veya Sigortalının Nakli Halinde Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplanacak?

Şubat Ayı İçinde İşyerinin veya Sigortalının Nakli Halinde Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplanacak?

ŞUBAT AYI İÇİNDEİŞYERİNİN VEYA SİGORTALININ NAKLİ HALİNDEÇALIŞMA GÜN SAYISI NASIL HESAPLANIR?

İşyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30’a tamamlanması içinnakil olunan (sonraki) işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilmesi gerekmektedir.

İŞYERİNİN VEYA SİGORTALININ NAKLİ HALİNDE ÇALIŞMA GÜN SAYISININ HESAPLANMASININUSUL VE ESASLARI

26.01.2018 tarih 30 sayılı sirkülerimizde, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girileceğini açıklamıştık.

Yine yukarıda belirtilen sirkülerimizde ay/ dönem içinde işe başlayan ve işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, işe giriş tarihleri ileişten ayrılış tarihleri ve ay/dönemin kaçgün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplandığını belirtmiştik.

Bu bağlamdameslek mensuplarımızdan gelen bilgilerden, Şubat ayı içerisinde sigortalının hizmet akdi kesintiye uğramadan, aynı işverenin başka bir işyerine nakil olması halinde Şubat ayındaki çalışma gün sayısının kaç olacağı yönünde tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.Şubat ayı içinde sigortalının aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması veya işyerinin başka bir sosyalgüvenlik merkezine nakli halinde,sigortalının hizmetlerinin kesintisiz olması, başka bir ifade ile aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde, Şubat ayı içindeki nakil tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamının 30 olması gerekmektedir.

Bu nedenle işyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30’a tamamlanması içinnakil olunan (sonraki) işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilmesi icap etmektedir.İşverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın 2018 yılı Şubat ayı Aylık Prim Hizmet Belgesi veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini düzenlerken bu hususa dikkat etmelerini önemle tavsiye ederiz.Saygılarımızla..

TÜRMOB