Tapu devrinde dikkat edilecek önemli hususlar

Tapu devrinde dikkat edilecek önemli hususlar

Pek çoğumuz arsa arazi bina tarla bahçe yani taşınmaz mal satarken veya satın alırken, ipoteklerken tapuya bir değer bildiririz, Satışların çoğunda bu değeri alıcı ödediğini belirtir, satıcı da aldığını o kadar.

Ancak gerçekte alım satımın kapsamı bu kadar değildir.

Satıcı, satışı vadeli veya belli vasıflar taahhüt ederek yapmıştır.

Tapu alım satımında ise düzenlenen resmi senette bunların hiç biri mevcut değildir.

Bu eksikliklerden başı yanan da çok olmuştur.

Tanık olduğum bir davada vadeli satış sözleşmesi sonrası taraflar tapuda da işlem yapmışlari salt tapuda - aldım verdim - beyanları nedeniyle satıcı gerçekte alacağı olan vadesi gelmemiş olan satış bedelini kötü niyetli alıcıdan alamamıştır.

Zira Yargıtay'ın görüşü de bu yöndedir.

Resmi senette satış bedelini tamamen aldım diyen satıcının alıcıya eski sözleşmeden dolayı alacak davası açmasına imkan vermemektedir.

Bu tuzağa düşülmesinin kökeninde tapu mevzuatı ve TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMÎ SENETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerinin vatandaşça bilinmemesi, tapu sicil memurlarının da zahmete katlanmama alışkanlığı yatmaktadır.

Siz siz olun, vadeli veya belli şartlarla icra edeceğiniz özellikle alım satım ipotek ve sair tapu işlemlerde resmi senedin düzenlenmesinde özellikle VADE ŞARTLARINI resmi senede geçirtin.

Yönetmelik madde 11 diyor ki 'Resmî senette, akdin konusuna göre onun varlığı için mutlaka bulunması gereken noktalar ile taraflardan her birinin veya tümünün gerekli saydığı ve anlaşmaya varmadıkça akdin oluşmayacağını kararlaştırdıkları noktalar yer alır.

Ancak Resmî senede, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şart yazılamaz.'

İşte bu hükümden yararlanarak vadeli satış veya benzer ayni işlemlerde taraflar aralarında gerçekten kararlaştırdıkları hususların resmi senede yazılmasını tapu memurundan isteyebilirler.

Tapu memuru bu istemi yasal çerçeve içerisinde geri çeviremez.

Sonradan oluşabilecek ihtilafları da bu şekilde garanti biçimde önlemiş olursunuz.

Bir bilgi daha.

Eğer bir sağlık ve sair engelde tapuya gidemeyecek durumda iseniz tapu memuru sizin evinize gelmek durumunda.

Şöyle diyor yönetmelik, taraflardan birinin tapu sicil müdürlüğüne gelmesine engel bir durumu varsa ve müdürlükçe de uygun görülmesi halinde, alım satım ve tapuya dair diğer işlemler tapu dairesi dışında da yapılabilir.

Bu halde başvuru istem belgesinde adres ve varsa telefon numarası da belirtilir.

Akdin yapılacağı yer, ilçe mülkî idari sınırlarıdır. Ancak; büyükşehir belediye teşkilâtının bulunduğu yerlerde, büyükşehir belediye sınırları esas alınır.

Müdür, iki tapu sicil görevlisini daire dışında işlem yapmaları için görevlendirir.

Bu görevlendirme hazırlanan resmî senedin uygun bir yerine yazılır ve müdür tarafından imzalanır.

İşe yaraması dileklerimle.

Av. Öztürk Yazıcı

EKOHABER