Trafik kazası deyip geçmeyin SGK tüm masrafları sizden alabilir

Trafik kazası deyip geçmeyin SGK tüm masrafları sizden alabilir

Trafik kazası vakası sonucu SGK, gerek sigortalılara gerekse yakınlarına yaptığı ödemeler ile sağlık yardımlarını faiziyle birlikte sizlere fatura edebilir. Trafik kazası sonucu sigortalının istirahat raporu alması ve bu nedenle SGK’nın sigortalıya geçici iş göremezlik ödenmesinde trafik kazasında kusuru bulunan kişilere kusuru oranında yapılan masraflar ödettirilmektedir.

KAZA TUTANAĞI VE POLİÇE ÖNEMLİ

Trafik kazalarında kazaya karışanlar genellikle kaza vakalarını sadece maddi hasar olarak görmektedir. Kazaların SGK boyutunu ise ihmal etmektedir. Kazadan sonra SGK’dan gelen fatura karşısında ise kazaya karışanlar şoke olmaktadır.

Gazetemize gelen çok sayıda mağdur okuyucumuz bu konuda nasıl yol izlemesi gerektiğini sormaktadır.

Trafik kazası sonucu, SGK’nın kaza dolayısıyla yaptığı masrafların rücusunda, ödeneğin kusur oranına tekabül eden kısmı öncelikle sigorta şirketinden (poliçe limiti dâhilinde) yazı ile talep edilmektedir. Aynı anda sigortalıya da bilgilendirme yazısı gönderilecektir. Poliçe limiti tutarını aşan kısmının ise, olaya sebebiyet veren kişi veya kişilerden tahsil edilmesi amacıyla SGK, rücu işlemini başlatmaktadır.

SİGORTA ŞİRKETİ ÖDEMEZSE SGK KAZAYA SEBEP OLANA ÖDETTİRİR

Sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu tutarı SGK, hesabına yatırmaması, eksik yatırması veyahut ödeme süresine kadar olan faiz tutarını eklemeden yatırması hâlinde sigorta şirketinden yükümlülüğünü yerine getirmesi, sigorta şirketinin ifa yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde ödeneğin kusur oranına tekabül eden kısmı yasal faizi ile birlikte, trafik kazası olayına sebebiyet veren kusurlu kişinin kendisinden alınmaktadır.

Kaza olayı mahkemeye intikal etmiş olması durumunda mahkeme kararında, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlarınca düzenlenen raporlarda, varsa sigorta eksperlerinin düzenlemiş olduğu raporlarda, belirlenen kusur oranlarına göre ödettirme yapılmaktadır.

Lafın özü; trafik sigortası-kasko yaparken mutlaka SGK masraflarının karşılanıp karşılanmayacağı hususlarını göz önünde bulundurun. Trafik kazasına karışmanız hâlinde gerek sizlerin gerekse polisin tutacağı tutanaklara dikkat edin. Zira tutanaktaki kusurunuz oranında SGK masrafları sizden alabilir. Haklı olduğunuza inanıyorsanız olayı mahkemeye bile intikal ettirebilirsiniz.

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Değerli okuyucularımız öncelikle yoğun ilginize çok teşekkür ederiz. Bazı okuyucularımız sorularının cevaplanmadığı ya da geç cevaplandığı hususunda yakınmaktadır. Her gün yüzlerce soru gelmektedir. Takdir edersiniz ki gazetenin tüm sayfalarını soruların cevaplarına ayırsak bile yine kifayetsiz kalır. Bu nedenle köşemizde özellikle çok sayıda okuyucuya aynı anda cevap olacak şekildeki soruları, sırasına göre cevaplamaya çalışıyoruz.

EMEKLİ TAŞERON İŞÇİLERİN HAKLARI NE OLACAK?

"İsa Bey, bizleri kadroya almayacaklar mı? Tazminat ve haklarımız ne olacak?" Hüdai Yazgan/Emekli Taşeron Grubu Adına

Sayın Yazgan, emekli olup da taşeron işçisi olarak çalışanlar maalesef kadroya alınmayacaklardır. Ancak bu durumdaki işçilerin kıdem tazminatları emekli olmuş olsalar bile sözleşmelerinin idare veya taşeron tarafından sonlandırılması hâlinde ödenmesi iş kanunu gereğince mecburidir. Size tavsiyem, sizler istifa etmeyin. İdarenin kararını bekleyin

İsa Karakaş

isa.karakas@tg.com.tr

turkiyegazetesi.com.tr