Yatırım ortamının iyileştirilmesi için bazı kanunlarda değişiklik yapıldı

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için bazı kanunlarda değişiklik yapıldı

7099 sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la muhtelif

düzenlemelerde değişiklikler yapılmıştır.

✓ 15 Mart 2018 tarihinden itibaren kuruluş aşamasında fiziki

ortamda tutulacak defterler, anonim ve limited şirketler ile

kooperatiflerin sadece şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili

müdürlüğünce tasdik edilecektir.

✓ Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir,

bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri, 492

sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçlardan istisna edilmiştir.

✓ Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen ve “Altyapı kazı izni harcı

“başlığını taşıyan Mükerrer 79 uncu maddede belediye sınırları ve

mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı

işlemleri için belediyelerce verilecek altyapı kazı izninin, altyapı kazı

izni harcına tabi olacağı belirtilmiştir.

✓ Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce

onaylanması uygulamasının kaldırılması ve şirket sözleşmesinin

ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda

imzalanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

✓ Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının

ve bu yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu

tarafından ticaret siciline verilmeden önce aranan noter tasdiki şartı

kaldırılmıştır

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYNAK TÜRMOB