Yılbaşı tatilinde işe giren sigortalının işe giriş bildirgesi ne zaman verilmeli?

Yılbaşı tatilinde işe giren sigortalının işe giriş bildirgesi ne zaman verilmeli?

YILBAŞI TATİLİNDE İŞE GİREN SİGORTALILARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLME SÜRESİ !

Bilindiği gibi sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereği, -istisnalar hariç- sigortalı işe

giriş bildirgesinin en geç sigortalının çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce Sosyal Güvenlik

Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte işverenlerce ihtiyaç duyulması ve iş yoğunluğuna bağlı olarak zaman

zaman resmi tatil günlerinde sigortalı çalıştırılabilmektedir. Ülkemizde resmi tatil kabul edilen

tarihlerden birisi de 1 Ocak günüdür.

2018 Yılında 1 Ocak günü pazartesi gününe denk gelmiş 30 ve 31 Aralık tarihlerindeki

hafta sonu tatili ile birlikte Ülkemizde 3 günlük bir tatil uygulanmıştır.

3 günlük yılbaşı tatili süresince başta eğlence ve yemek sektöründe faaliyet gösteren

işverenlerimiz, yılbaşı tatilinin getirdiği yoğunluk neticesinde ; 30 Aralık 2017 Pazar ve

1 Ocak 2018 Pazartesi günü işe aldıkları sigortalılara ilişkin düzenleyecekleri sigortalı işe

giriş bildirgelerini, e-bildirge şifreleri ile elektronik ortamda 02 Ocak 2018 Salı (Bugün)

günü saat 23:59 a kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) vermeleri halinde süresinde

vermiş olacaklardır.

30 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde giren ve bir gün öncesi resmi tatil olduğu için 02 Ocak

tarihinde verilecek sigortalı işe giriş bildirgeleri için SGK tarafından idari para cezası

uygulanmayacaktır.

İşverenlerimize önemle hatırlatırız….

MUSTAFA KESKİN

SGK E.BAŞMÜFETTİŞİ

MEFA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ