Mahsup edilemeyen %5 indirimin iade ve mahsup işlemleri hakkında açıklama

Mahsup edilemeyen %5 indirimin iade ve mahsup işlemleri hakkında açıklama

YILLIK BEYANNAMEDE MAHSUP EDİLEMEYEN %5 İNDİRİMİN İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ GİB İNTERNET VD’DE BAŞLAMIŞTIR. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi”

başlıklı Mükerrer Madde 121 kapsamında Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin

mahsuben iade işlemlerinin yapılabilmesi için Gelir / Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi

(1A) ve Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) ekranlarında gerekli değişiklikler

yapılarak Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesi

ekranlarında mükelleflerin kullanımına açılmıştır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI