MUHASEBECİLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ

MÜCBİR SEBEP HALİ MESLEK MENSUPLARINI DA İÇERECEK ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ

GİB tarafındaninternet sayfasında yapılan duyuruda, vergi ödevlerinin yerine   getirilmesi   bakımından   mücbir   sebep   hükümlerinden faydalandırılması  amacıyla Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı’nca yapılan çalışmalar  kapsamında bir  Genel  Tebliğ  hazırlandığı  belirtilerek, Tebliğde yer alan konular hakkında bilgi verildi.

Corona  Virüs salgından  doğrudan  etkilenen  ve  ana  faaliyetleri itibariyle  aşağıdaki  sektörlerde  faaliyette  bulunan  mükellefler  içinmücbir sebep halinin olduğu   kabul edildi

Getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması sona erene kadar 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ile meslek mensupları tarafından bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi yasağın kalktığı tarihi takip  eden 15’inci günün sonuna kadar uzamış olmaktadır. 

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB