SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenlere Yeni İmkan Sağladı

SGK YAPILANDIRMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYENLERE YENİ İMKAN SAĞLANDI

- Sosyal Güvenlik Kurumuna süresi içinde yapılandırma başvurusu yapmak,
- Taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olmak,
- 5510 sayılı Kanununun 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran işveren olmak,
Şartıyla,

Yapılandırma ilk taksitini ödeyip ödemediği göz önünde bulundurulmaksızın 30/04/2021
tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödeme talebinde bulunulması ve peşin olarak
hesaplanan borcun 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/04/2021 tarihine
(bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde yapılandırma geçerli olacaktır.

SGK YAPILANDIRILMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYENLER İÇİN YAPILAN YENİ DÜZENLEME

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar nedeniyle yapılandırmaya başvuran işverenlerin ilk
taksit ödemesi 31/03/2021 tarihinde sona ermişti. Değişik nedenlerle ilk taksiti
ödeyemeyenlerin SGK yapılandırmasının bozulması durumu ortaya çıkmıştır. SGK, 2020/45
sayılı yapılandırma genelgesinde taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerin plan değişikliği
yaparak yapılandırmanın geçerli sayılmasını sağlayacak düzenleme yapmıştır.

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genelge ile, yapılandırmaya yasal süre içerisinde
başvurmak kaydıyla, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, ilk taksiti ödeyip ödemediği göz önünde
bulundurulmaksızın 30/04/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödeme talebinde
bulunması ve peşin olarak hesaplanan borcu 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
30/04/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemesi halinde peşin ödeme hükümlerinden
yararlandırılarak yapılandırmanın geçerli olması sağlanmıştır.

Bu düzenlemeden yapılandırma ilk taksitini ödemediği için yapılandırılması bozulan
işverenler ile taksitli ödeme seçeneğini tercih etmiş ve ilk taksitini ödemiş ancak peşin
indiriminden yararlanarak borcunun tamamını kapatmak isteyen işverenler
yararlanabilecektir.

Yapılan bu düzenlemeden yararlanmak isteyen işverenlerin yapılandırma başvurusunda
bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine
başvurarak taksitli ödeme planlarını peşin ödeme planı olarak değiştirmeleri gerekmektedir.


TÜRMOB