ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi

SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

1. ÜCRETİN TANIMI

2. ÜCRETİN UNSURLARI

3. GERÇEK ÜCRETLER

4. GERÇEK USULE TABI ÜCRETLERİN
VERGİLENDİRİLMESİ

4.1. KESİNTİ YOLUYLA VERGİLENDİRME

4.2. KESİNTİ YOLUYLA VERGİLENDİRİLEN
ÜCRETLERİN YILLIK BEYANNAMEYE
KONU EDİLMESİ

4.2.1. BİR İŞVERENDEN ELDE EDİLEN
ÜCRETİN YILLIK BEYANNAMEYE
KONU EDİLMESİ

4.2.2. BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ELDE
EDİLEN ÜCRETLERİN YILLIK
BEYANNAMEYE KONU EDİLMESİ

4.3. ÜCRET GELİRLERİNİN DOĞRUDAN
YILLIK BEYANNAME YOLU İLE
VERGİLENDİRİLMESİ

5. ÖZELLİKLİ BÖLGELERDE ELDE EDİLEN
ÜCRETLERİN DURUMU

5.1. ÖZELLİKLİ BÖLGELERDE ELDE EDİLEN
ÜCRETLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME 

5.2. ÖZELLİKLİ BÖLGELER ELDE EDİLENLER
İLE NORMAL ÜCRETİN BİRLİKTE ELDE
EDİLMESİNE YÖNELİK ÖRNEKLER

6. TARTIŞMALI ÖRNEK


TÜRMOB