02 Ocak 2020 Tarihli ve 30996 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete

02 Ocak 2020 Tarihli ve 30996 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer 
CUMHURBAŞKANI KARARLARI