193 Sayılı GVK'nın Geçici 93. Maddesinin Birinci, 2. ve 5.Fıkralarında Yer Alan Sürelerin 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196)

30 Haziran 2021 Tarihli ve 31527 Sayılı Resmî Gazete

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196)