2. El Ticari Araçlarda KDV Uygulaması Değişti (Eyup YÜCELİ)

İkinci el ticari araç satışında KDV Oranı

  1. SORU; 2. el ticari araç alım satımında KDV Oranı Yüzde 18 mi yoksa yüzde 1 olarak mı uygulanacak?


    31 Ekim 2018 Tarih ve 30581 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı Katma Değer Vergisi oranlarında 1 Kasım 2018'den itibaren 31.12.2018 Tarihine kadar indirime gidilmiştir.


    (GÜNCELLEMEÖNEMLİ NOT: İKİNCİ EL TİCARİ ARAÇLARDA YÜZDE 1 İNDİRİMLİ KDV UYGULAMASI 30.6.2019 TARİHİDE SONA ERMİŞTİR.YANİ 01.07.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN TEKRAR YÜZDE 18 OLARAK UYGULANACAKTIR (01.07.2019)


Buna göre; 

25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.


Yüzde 1 KDV uygulaması, 21 Mart 2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 HAZİRAN 2019 TARİHİ GÜN SONUNA KADAR TEKRAR UZATILMIŞTIR


Yüzde 1 olarak belirlenenler aşağıdadır;


G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus

(sürücü dahil) motorlu taşıtlar

- Otobüs

- Midibüs

- Minibüs

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)

- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı

geçmeyip, sürücü sırasından başka

oturma yeri veya sürücü sırası

dışında yanda pencereleri olanlar

(kapalı kasalı olmayanlardan motor

silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler

hariç);

-- Motor silindir hacmi

3000 cm³'ü geçmeyenler

-- Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 cm³'ü geçmeyenler

-- Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

--- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

-- Diğerleri

- Diğerleri

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

-- Diğerleri

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar,

püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]


Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanı kararı ile bahse konu ticari araçlarda KDV oranı yüzde 1'e indirildiğinden ilgili ticari araçların İKİNCİ EL ALIM SATIMLARINDA da aynı oranlı KDV uygulanması gerekecektir.


Dolayısıyla, 6 Nisan 2018 Tarih ve 30383 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 SayılıKanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uygulamasındaki 2. el ticari araç alım satımındaki KDV uygulamasında da değişikliğe gidilmesi gerekecektir


Sıfır KM ticari araçlara uygulanan Yüzde 1 KDV oranı ilgili ticari aracın 2. el alım satımlarında da yüzde 1 olarak uygulanacaktır.


İkinci el ticari araçlarla ilgili de 7104 Sayılı Kanunda açıklanan uygulama şekline devam edileceği tabidir.


287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz


ÖNEMLİ NOTYüzde 1 KDV uygulaması, 21 Mart 2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 HAZİRAN 2019 TARİHİ GÜN SONUNA KADAR TEKRAR UZATILMIŞTIR


Kısacası, 287 Sayılı Kararda zikredilen mallara uygulanan indirimli KDV uygulaması 30 HAZİRAN 2019'a kadar tekrar uzatılmıştır.


EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

[email protected] 


-YASAL UYARI-  

DİĞER YAZILARI