2014 VE 2015 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ

2014 VE 2015 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ

2014 ve 2015 YILLLARI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

*2015 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ (tıklayınız)

2015 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri (Özel Sirküler) (Tıklayınız)

***

30 Aralık  2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan  Vergi Usul Kanun Tebliğ1 (Sıra no:432) ye göre: 

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleriMADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;- Alış tutarı- Satış tutarı

 150.000200.000 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

80.000 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000muhasebedr.com

Mükellefler;

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)MuhasebeDr.Com

MuhasebeDoktoru.Com

Kaynak gösterilerek  iktibas edilebilir

***

2014 Yılında uygulanacak vergi, ceza, hadler, miktarlar, oranlar, tutarlar, tarifeler (Resmi Gazetede yayımlananlar)

İŞTE 2014 YILINDA UYGULANACAK TÜM VERİLER

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

***

2014 YILINDA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 

***

YASAL UYARI

09.12.2013