2017 Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan, Taban Ücret) Tutarları

2017 Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan, Taban Ücret) Tutarları

2017 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

2017 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).

Buna göre 2017 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır. 

Uygulanacak Dönemi


SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)

SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)01.01.2017 – 31.12.2017

1.777,50

13.331,40B- 2017 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları 

Asgari Ücret


Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017

59,25

1.777,50 

1- SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)

 *5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5 dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.

2- SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**)** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

C- 2017 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 1.777,50 = 21.330,00 .- TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

  

Çalışanın Medeni Durumu
 

2017 yılı aylık indirim tutarı (TL)
Bekar133,31
Evli, eşi çalışmıyor159,98
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu179,97
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu199,97
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu226,63
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu226,63
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu226,63
Evli, eşi çalışıyor133,31
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu153,31
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu173,31
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu199,97
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu213,30
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu226,63
Boşanmış133,31
Boşanmış, 1 çocuklu153,31
Boşanmış, 2 çocuklu173,31
Boşanmış, 3 çocuklu186,64
Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

KAYNAK: DELOİTTE

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

-2017 YILI ÇALIŞMALARI

-2017 MUHASEBE ÜCRETLERİ TARİFESİ

-2017 YILI VERGİ TAKVİMİ

2017 YILI MUHASEBE VERGİ PARAMETRELERİ

2017 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2017 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2017 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ