2017 DEFTER TUTMA Ve SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2017 DEFTER TUTMA Ve SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-2017 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476) (27 Aralık 2016 Resmî Gazete Sayı : 29931)

-2017 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİMADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (2017 yılı için)
1- Yıllık;- Alış tutarı

-Satış tutarı
-170.000-TL

-230.000 -TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı-90.000-TL 
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı-170.000-TL
MÜKELLEFLER;

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)

**(2018 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ için tıklayınız)**

MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

-2018 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

-SINIF DEĞİŞTİRME ve DEFTER TUTMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (İndir)

-2016 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ (Resmi)

2015 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ (Resmi)

2014 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ (Resmi) 

BU LİNKLERİ SİTENİZE EKLEYEBİLİRSİNİZ