2018 Yılında Hangi Firmalar BES'e Katılmak Zorundadır? (Muhammet Yusuf BAYĞIN)

2018 Yılında Hangi Firmalar BES'e Katılmak Zorundadır? (Muhammet Yusuf BAYĞIN)

2018 YILINA GEÇMEDEN B.E.S OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR...

01.01.2018 Tarihinden itibaren 5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre özel sektörde istihdam edilen 50 ila 99 çalışanı olan işverenler, 45 yaşın altında olan tüm personelleri B.E.S Kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilecek.

Bu tarihten önce B.E.S Otomatik Katılım İçin Sigorta Şirketleriyle Görüşülmesi gerekiyor.

Çalışan sayısı hesaplanırken dikkat edilecek en önemli nokta, Aynı işverene ait birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur. Çalışan sayılarının tespitinde İşverenlerin Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından geçerli Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır. Çalışan Sayısı Hesaplanırken 45 Yaş altı çalışan ile 45 Yaş üstü çalışan personel ayrımı yapılmaksızın hesaplama yapılması gerekmektedir.

B.E.S Otomatik Katılım Sistemine dahil olan işveren, çalışan sayısında kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate alınmaz.

Mevcut durumda Bireysel Emekliliği olan personellerin de Otomatik B.E.S ’e kanun kapsamında geçmesi gerekmektedir, çalışanın isteğine bağlı olarak her iki Bireysel Emeklilik devam ettirilebilir. Ancak mevcut bireysel emekliliklerin iptal ettirilip bu hesabın Otomatik katılıma aktarılması mümkün değildir. Otomatik Katılımdan çıkmak isteyen çalışan emeklilik sistemine dahil edildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 2 Ay içerisinde B.E.S iptali için başvuruda bulunabilecek.

17.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 22/E maddesinin birinci fıkrasına istinaden çalışanlar B.E.S çıkmak için talebini işverene ya da şirkete yazılı olarak elden, posta veya e-posta ile iletmesi gerekiyor. Çalışan Sistemden çıkma isteğini ilettikten sonra on iş günü içinde kesintiler iade edilebilecek.

Sistemde kalmak isteyen ancak ekonomik veya diğer sebepler nedeniyle maaşında yapılacak kesintiyi durdurmak isteyenler için de bir alternatif daha bulunuyor. B.E.S Sistemini bir süreliğine durdurmak isteyen personeller, katkı payı ödemeye en fazla 3 ay süre ile durdurmayı talep edebilecek.

MUHAMMET YUSUF BAYĞIN

MuhasebeDR.com Editörü