2019 Yılı Beyannamelerinin Muhasebecilere İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

-2019 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2018 yılı faaliyet  döneminde aktif toplamı 9.913.000 TL ve net satışlar toplamı 19.820.000 TL'yi aşmayan mükellefler, 2019 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

-TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 32 TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

***