2019 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2019 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VE MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ

Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 Sayılı Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

27.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 Kanun ile Mali tatil kanunda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile 
 Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi mali tatil kapsamından çıkarılmıştır.

 Mali tatilin uygulanacağı tarihler değiştirilmiştiİSTANBUL SMMM ODASI