2019/2. Geçici Vergi Dönemi Muhasebe Uygulamaları

2019/2 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI 

-Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı ; 

2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.


****

-ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI; 

2019/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019/Haziran ayına ilişkin verilere
göre; Yİ-ÜFE’ deki artış, Bir önceki yılın aynı ayına göre % 25,04 ve Son 36 aylık dönemde ise Genel
Yİ-ÜFE % 77,69 olarak hesaplanmıştır.

Bu durumda; 2019/2. Geçici Vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır.

Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması:
2019/ HAZİRAN ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 457,16
2016/ HAZİRAN ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 257,27
Son 36 Aylık Genel Yİ-ÜFE artışı (457,16/257,27) % 77,69

Bu değerlere göre; 2019 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ
(MUHASEBESİ) YAPILMAYACAKTIR. 213 Sayılı VUK Mükerrer 298. Maddede belirtilen şartlar
oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
açıklanan Yİ-ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve
içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması şartları tekrar birlikte sağlanana kadar
enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır.

Diğer bir anlatım ile her iki değerdeki artış oranının birlikte aşılması koşulu oluşmamıştır.
Dolayısıyla bu dönem Enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır.
Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden
ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan
kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem
dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olup
olmaması koşuluna bakılmaksızın, takip eden yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi
sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.