2020 Beyannamelerde Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları

2020 Yılı Vergi Beyanlarında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları


27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) ile uygulanacak damga vergisi tarifeleri değişti


***


27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513) de yer alan liste aşağıdadır;


***

27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan mali mevzuatlar aşağıdadır;

-2020 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ  BELİRLENDİ 

(Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513) (Bakmak için tıklayınız)

-2020 YILI VERGİ BEYANNAMELERİNDE UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI AÇIKLANDI 

(Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) (2020 Damga vergilerine buradan ulaşabilirsiniz)

-2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TARİFESİ YAYINLANDI 

(Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52) (MTV Tarifesi için tıklayınız)

-1/1/2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi tarifesi; 

(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) (2020 Tarifeye buradan ulaşabilirsiniz)

-310 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Bazı Vergi, Oran, Had ve Tutarlarda Değişiklik Yapılmıştır

(Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310) (Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar için tıklayınız)

-2020 Yılı EMLAK VERGİSİ oran ve tutarları açıklandı

(Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) (Tebliğ için tıklayınız)

-2020 YILINDA UYGULANACAK VERGİ HARÇLARI belirlendi

(Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) (Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85)