2020 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

2020 Yılı Mükellef İçin Sarf Malzeme Katılım Giderleri.2020 Cari döneminde kullanılacak Defter, Kırtasiye, Tasdik ve benzeri genel giderler için iş sahibi mükelleflerden talep edilen “2020 YILI MÜKELLEF İÇİN DEFTER VE SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ” için TAVSİYE edilen rakamlar;


--- AÇIKLANAN İLLER; (27.12.2019)